Vì sao vừa đánh lại vừa run? (Bùi Tín)

Câu trả li ch có th là ông Tng bí thư và B Chính tr va đánh tham nhũng li va run. Các v án có s đi x khác nhau, theo các tốc đ, thước đo khác nhau, tùy theo đi tượng, theo phe cánh.
Việc chng tham nhũng do Tng bí thư Nguyn Phú Trng đích thân ch đo đã có du hiu nhúc nhích theo hướng tiến lên.
Tòa án xét xử v án tham ô ti ngân hàng Đi dương – Ocean Bank đã tuyên án t hình đi vi nguyên Tng giám đc Nguyn Xuân Sơn, án tù chung thân đối vi nguyên ch tch Hi đng qun tr Hà văn Thm và các đng phm khác t 27 năm đến 3 năm tù giam.
Thế nhưng có nhng v án tham nhũng ln hơn vn dm chân ti ch, thm chí đã b truy t t lâu, vn chưa được xét x.
Về trách nhim rt ln của Ngân hàng Nhà nước trong vic qun lý c h thng ngân hàng trong nước, mi có nguyên phó Thng đc Đng Thanh Bình b khi t, còn người có trách nhim chính là nguyên Thng đc Nguyn Văn Bình vn chưa b đng đến, phi chăng vì ông là y viên B Chính trị ?
Tại B Công thương, v án cc ln dưới thi nguyên b trưởng Vũ Huy Hoàng (t năm 2011 đến năm 2016) vi hàng chc d án tht thoát đến 30.000 t đng vn chưa b khi t. Ông Vũ Huy Hoàng mi ch b k lut theo mt cách thc kỳ l, không bình thường là b "xóa tư cách nguyên b trưởng công thương" mà ông tng đm nhim và đã v hưu, cũng như b "cách chc Bí thư ban cán s đng y B công thương" mà ông tng đm nhim t năm 2011 đến năm 2017, do sai lm đưa ông Trnh Xuân Thanh v công tác B do ông phụ trách và đã đ bt con trai Vũ Quang Hi làm giám đc mt công ty dưới quyn ông. Ông cũng b gi không cho xut cnh, nhưng chưa b truy t.
Vụ án quan trng hơn na là v đi án Trnh Xuân Thanh tham nhũng làm tht thoát hơn 3.000 t đng mà ông Tổng bí thư quyết cho mt tp mt v sang tn Berlin bt cóc v đ tr ti, vn chưa được x.
Trong tháng 7 vừa qua, ông Nguyn Phú Trng đã ch trì y ban phòng chng tham nhũng và h quyết tâm xét x xong các đi án trong năm 2017.
Sao lại có tình hình đình trệ trong vic m các phiên tòa xét x các v án ln nht khi các b can có người đã b khi t và bt gi, ch đ ra tòa ?
Câu trả li ch có th là ông Tng bí thư và B Chính tr va đánh tham nhũng li va run. Các v án có s đi x khác nhau, theo các tốc đ, thước đo khác nhau, tùy theo đi tượng, theo phe cánh.
Vì có gì đảm bo là nhng Nguyn Văn Bình, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Trnh Xuân Thanh… khi b truy hi trước tòa không phun ra hết mi th đan đút lót, ăn chia, tung hê ra công lun mọi s tht v nhng đường giây, ngõ ngách, cung cách ăn vng ri chùi sch mép trong b máy ca đng và nhà nước mà t tham nhũng lan tràn như bnh dch, được các cơ quan điu tra quc tế xếp vào loi hàng đu ca thế gii và khu vc ?
Các quan lớn trong bộ máy đng tr quen ngi trên pháp lut mi đây không khi git mình khi bà đi biu quc hi Châu Th Thu Nga, tng giám đc công ty nhà đt Housing Group, b truy t bt giam hơn mt năm nay v ti kinh doanh bt chính, va ra tòa, khai báo gia tòa rng bà đã chi 30 tỷ đng, đ lo lót cho các cp đ được trúng c Đi biu quc hi ca th đô, tuy bà là công dân x Huế, ri được vào y ban Kinh tế ca Quc hi, làm phó ch tch hi doanh nghip tr. Bà chưa dám, hay chưa mun k tên h các quan chc trung ương và đa phương đã nhn hàng trăm phong bì ca bà. Chc chn có nhiu quan ln git mình lo s b k tên. Và ông Tng bí thư và B Chính tr không khi mt ng v s kin này.
Cho nên khó lòng cả 12 v đi án đnh dt đim trong năm 2017 khó lòng hoàn thành đúng kỳ hạn. Cái lò chng tham nhũng ca c Tng lú có khi cháy tht to, có khi như b di nước cho ngui lnh là vì sao ?
Riêng vụ Trnh Xuân Thanh b giam gi lâu, mt hoàn toàn t do, không cho tiếp xúc vi b, con, anh em, bn bè, lut sư, dù chưa bị tuyên án tù, là điu phm lut, khó gii thích trôi chy cho dư lun xã hi cũng như cho công lun quc tế, nht là cho Cộng hòa liên bang Đc, các nước Liên Âu và toàn thế gii.
Ông tổng bí thư và B Chính tr tng ha hn, cam kết thng tay x lý nghiêm minh k ti phm tham nhũng, bt kỳ đâu, có chc v gì, không có khu vc cm, vùng cm, c chiếu theo k lut và pháp lut.
Vậy ti sao li e ngi, chm tr, va đánh li va run đi vi các v án ln nht đng đến các y viên B Chính tr, y viên Trung ương, nguyên bộ trưởng…, l ra phi ưu tiên xét x công khai, đàng hoàng, nhng v án phm pháp, gây nên nhng tn tht to ln nht cho đt nước và làm mt uy tín quc gia trước thế gii cũng như làm mt nim tin ca đông đo nhân dân.

Bùi Tín

Nguồn : VOA, 19/09/2017