Việt Nam thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại với Hoa Kỳ (RFA)

Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn lời phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói trước các đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhấn mạnh Việt Nam kiên định tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 3.200 – 3.500 USD.

 
Hợp tác để cùng phát triển thương mại và đầu tư là một động lực của quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ. Đó là nội dung chính được Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày trong bài phát biểu tại hội thảo “Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2017 và những năm tiếp theo” diễn ra ở Hà Nội ngày 19 tháng 5.

Cuộc hội thảo do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) và Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ tổ chức.

Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn lời phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói trước các đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhấn mạnh Việt Nam kiên định tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam khoảng 3.200 – 3.500 USD.

Ôn Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam quyết định tham gia đàm phán TPP và đang tích cực đàm phán để thúc đẩy việc ký kết hiệp định thương mại tự do (FTA).

Kết thúc buổi hội thảo, lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam với Hiệp hội thương mại Hoa Kỳ được ký kết trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osius.