Tập sang Moscow : Ủ mưu chiến tranh nhưng lại đi bán dạo hòa bình (Hoàng Trường)

Bc Kinh luông h các chế đ đc tàđang gieo rc tai ha cho nhân loi và không t th đon nàđ có th ht cng M, khng chế toàn cu. Vươn lên v trí cường quc s mt thế gii là mc tiêu công khai ca Bc Kinh. 


"Trt t mi theo kiu Trung hoa"  nn hòa bình trong khung kh "Pax Sinica"  là mi nguy cho c thế gii. Đó là nhn xét ca hu hết h thng truyn thông quc tế trước và sau chuyến thăm Nga ca Trung Quc.

luanvu1

Tng thng Putin và Ch tch Tp gi nhau là "người bn thân thiết", bày t ng h tăng cường quan h song phương ti cuc g Đin Kremlin.

Bc Kinh luông h các chế đ đc tàđang gieo rc tai ha cho nhân loi và không t th đon nàđ có th ht cng M, khng chế toàn cu. Vươn lên v trí cường quc s mt thế gii là mc tiêu công khai ca Bc Kinh. Dù tuyên b không liên minh, không chng nước th ba thì mi quan h Nga  Trung là đ làm gim v thế ca Hoa K, là đ đi trng li vi Hoa Kỳ…

Putin nói mi chuyn minh bch

Ch tch Tp Cn Bình mi Tng thng Putin sang thăm Trung Quc. Li mi thăm Trung Quđượđưa ra sau khi Tp Ch tch đến Moscow và gp Tng thng Putin ngày 21/3/2023, trong bi cnh hai nướđang tho lun v vic thúđy quan h kinh tế song phương. Không rõ trang mng Vietnamplus ca Chính ph Vit Nam có biết rng, ông Putin có th b bt gi theo lnh truy nã Tòán Hình s Quc tế (ICC) ? Nhưng theo mt trang mng ca tnh Thanh Hóa, vic phát lnh bt Tng thng Nga, nước là y viên thường trc ca Hđng Bo an Liên hp quc, là vô tin khoáng hu. Tuy nhiên, c Nga, M và Ukraine đu không tham gia phê duyt Quy chế Rome và ICC, nên vic bt gi Tng thng Putin vì ti phm chiến tranh càng tr nên khó khăn. Tuy vy, vic truy t và phát lnh bt gi ông Putin vn nm trong thm quyn ca Tòa ICC.

Tng thng Putin và Ch tch Tp gi nhau là "người bn thân thiết", bày t ng h tăng cường quan h song phương ti cuc g Đin Kremlin. Ông Putin tiếông Tp Cn Bình trong mt cuc hp không chính thc ti Đin Kremlin hôm 21/3, vài gi sau khi ông Tđến sân bay  ngoô th đô Moscow và bđu chuyến thăm cp nhà nước t ngày 20 đến 22/3. Tng thng Nga gi Ch tch Trung Quc là "người bn thân thiết" và khng đnh chuyến thăm công Tp mang tính biu tượng. Ông Putin cho biếđã nghiên cđ xut hòa bình Ukraine do Bc Kinh công b và bày t tôn trng nhng gii pháp do Bc Kinh đưa ra. "Chúng tôi luôn sn sàng đàm phán và chúng ta s tho lun nhng vđ như vy", ông nói.

Hôm 26/3, vài ngày sau khi đón tiếp nhà lãnh đo Trung Quc Tp Cn Bình tĐin Kremlin, ông Putin khng đnh, Nga và Trung Quc không thành lp liên minh quân s và s hp tác gia lc lượng vũ trang đôi bên là "minh bch". Hai ông Putin và Tđã tuyên b tình hu ngh và cam kết các mi quan h cht ch hơn, bao gm c trong lĩnh vc quân s, trong mt hi ngh thượng đnh ngày 21/3, trong khi Nga đang tìm cách giành được thng li trên chiến trường trong cái mà h gi là "chiến dch quân s đc bit"  Ukraine. "Chúng tôi không thành lp bt k liên minh quân s nào vi Trung Quc"ông Putin nói trên truyn hình nhà nước. "Vâng, chúng tôi có hp tác trong lĩnh vc tương tác k thut quân s. Chúng tôi không che giđiu này". "Mi th đu minh bch, không có gì là bí mt".

Trước khi ông Tp sang Moscow, Tng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến thăm Nht Bn và Hàn Quc hđu tháng hai, và nhn mnh tm quan trng ca vic liên minh Đi Tây Dương hp tác cht ch vi cáđi tá khu vĐ Dương  Thái Bình Dương. Ông cũng nói v căng thng gia tăng gia phương Tây và Trung Quc, đng thi kêu gi h tr quân s nhiu hơn cho Ukraine. Ông Putin đã mô t các hành đng ca Nga  Ukraine như mt s đy lùi phòng th chng li mt phương Tây thù đch hiếu chiến, tương đng vi cuc chiến ca Moscow chng li lc lượng Đc Quc xã xâm lược trong Thế chiến Th hai. Kyiv và cáđng minh phương Tây bác b nhng ý kiến như vy là vô lý, nói rng Moscow đang tìm cách chiếm lãnh th và làm tê lit kh năng hođng ca Ukraine như mt quc gia đc lp. Ukraine nói rng không th có đàm phán hòa bình cho đến khi tt c các lc lượng Nga rút khi lãnh th ca h. Nga nói Ukraine phchp nhn mt nhng di lãnh th mà Moscow tuyên b đã sáp nhp.

Hai nướđã đi ngôi cho nhau

Vic Trung Qum ly" Nga có v ri ro v mt chính tr, nhưng Bc Kinh cũng được hưởng li nhiu v kinh tế và đang ni lên như mt cường quc thng tr. Nhng năm 50, dưới con mt Ban lãnh đo do Stalin và sau đó là Khơ-rút-sp cđu thì Trung Quc là "chư hu" ca Liên Xô. Ngày nay, tình thế lt ngược hoàn toàn, nước Nga ca Puitn thoát thai t "thây ma" Xô viết li tr thành "chư hu" ca Tp Ch tch. Lch s cho thy mi quan h Nga  Trung là mi quan h đi th cnh tranh thôn tính. Đó là hai quc gia có cùng chung truyn thng ln chiếm và bành trướng. Là hai quc gia cùng có mc tiêu bá ch toàn cu. Bi vy, các nước có cùng chung biên gii vi Nga và Trung trong lch s luôn là nn nhân ca h ròng rã qua nhiu thế k. Và ri s phân b l k ca to hóa trên hành tinh là Nga và Trung Quđã giáp gii nhau.

Thc ra ban đu, h không lin k nhau, mà cách xa nhau hơn 10.000 cây s. Nhưng mc tiêu bá ch thế giđã làm hai trung tâm bành trướng, bng cách cướđođđai ca người khác, rng đến mc gp nhau. Đó là lúc h bt phi thôn tính đđai ca nhau. Nhưng ri c hai đu chưa th tiến v phía trước. Và biên gii chính là s hoà hoãn ca c hai. Quan h Nga  Trung rc r nht là vào thp niên 1950. Ch không phi bây gi như ông Putin ca ngi. Thp niên 1950, trong tình thế chiến tranh lnh hai phe, trong s ng nhn tình giai cp vô sn cao hơn tình máu m t tiên, Liên Xô đã giúp Trung Quc t lc hu nghèo nàn tr thành mt quc gia công nghi mt người chơi ln trên bàn c đa-chính tr thế gii.

Sau khi đ lông cánh, Trung Quc gi đâđang kéo Nga và"Trt t thế gii" do mình dn dt. Chưa biết Trt t này có đ mnh đ thay thế Trt t ca M và thế gii dân ch hay không ? Nhưng "Trt t mi theo kiu Trung hoa"  nn hòa bình trong khung kh "Pax Sinica" – là mi nguy cho c thế gii. Đó là nhn xét ca hu hết h thng truyn thông quc tế trước và sau chuyến thăm Nga ca Trung Quc. Trước mt, Trung Quc s thu được li t công ngh ca Nga. Dù Nga ch chia s công ngh không phi tiên tiến nht cho Trung Quc, thì đó cũng đ đ Trung Quc khám phá và phát trin. Trung Quc hc mót công ngh máy bay th cp ca Nga, nhưng đã có máy bay tàng hình thế h th năm J20 trước c Nga. Trung Quc mua li tàu sân bay đóng gi ca Liên Xô, nhưng gi đây đã vượt Nga v s lượng hàng không mu hm. Trong tình thế bi thm bt buc phi chia s công ngh quân s ca Nga, Trung Qus có bước tiếđáng k v quân s trong thp niên ti.

*

Cuc viếng thăm Moscow công Tp cũng được la chn vì mđích to ln v kinh tế và quân s. Trung Quc s nhđược dòng chy khí đt khng l 50 t m3 mi năm t Nga sang theo đường ng dn khí Power Siberia 2 vi giá cc kỳ ưđãi, bi Nga đang b cm vn, mt th trường Châu Âu, chưa biết bán khí đđđâu. Đó chính là thđim Trung Quc tr thành th trường khí đt to lđy tham vng ca Nga. Nga phi chào giá cc k ưđãi cho Trung Quc. B cô lp trên toàn thế gii, Nga ch còn trông cy vào Trung Quc. Hàng hóa Trung Quc s tràn ngp th trường Nga. Cùng vđó là người Trung Quc và các công ty Trung Quc cũng s tràn ngp Nga.

Các chính khách lão luyn tha biết kế hoch hoà bình ca Trung Quc ch