Thị trường tài chính, tín dụng vẫn ‘hoạt động bình thường, ổn định’ ?

Ngày 24/10/2022, VN-Index (ch s biu đt giá tr toàn b c phiếu được niêm yết và giao dch trên th trường chng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) đã rt xung bên dưới mc 1.000, ch còn 986,15 đim (1).

taichinh1

Nhng tuyên b, cam kết t gii hu trách v vic duy trì s "bình thường, n đnh" ca th trường tài chính, tín dng không nhng không có tác dng trn an mà còn ging như kích thích các nhà đu tư bán tng, bán tháo tt c các loi c phiếu h có.

Nhng tuyên b, cam kết t gii hu trách v vic duy trì s "bình thường, n đnh" ca th trường tài chính, tín dng không nhng không có tác dng trn an mà còn ging như kích thích các nhà đu tư bán tng, bán tháo tt c các loi c phiếu h có.

Tường thut ca VnEconomy v din biến giao dch chng khoán trong ngày 24/10/2022 có th gói gn trong câu này : "Th trường hoàn toàn b ri lon bi áp lc tháo chy t nhà đu tư trong nước" (2).

Nếu qui ra tin, ch tính riêng ngày 24/10/2022, tng giá tr các loi c phiếu đang giao dch trên th trường chng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã gim 134.200 t đng (3). Trước đó mt ngày, hôm 23/10/2022, các ngun tho tin công b ước đoán, trong vòng na năm va qua, tng giá tr các loi c phiếu đang giao dch trên các th trường chng khoán đã gim khong 2,2 triu t đng. Đó cũng là lý do đu tháng 4 va qua, s doanh nghip có lượng vn được tính t giá tr c phiếu đt mc t M kim là 64, gi ch còn 44 (4).

H thng truyn thông chính thc dn ra hàng lot nhn đnh hết sc bi quan :Th trường trong nước hin đang ngược dòng chng khoán thế gii nên khó có th nói tác đng t bên ngoài khiến th trường gim sâu như vy Thanh khon st gim và lc cu gn như không xut hin đã khiến cho th trường tr nên m đm Toàn b các ch báo đu đang cho tín hiu tiêu cc Hoc :Không có thông tin c th nào được công b nhưng tin đn tiếp tc lan truyn các nhóm đu tư chng khoán khiến nhà đu tư lo lng (5).

***

Cũng ngày 24/10/2022, h thng truyn thông chính thc đng lot loan báo "thông tin ca cơ quan chc năng v hình nh cnh sát và xe cnh sát hin din trước tr s Vingroup". Xin mi tham kho nguyên văn tin v chuyn này trên t Nhân Dân.

taichinh2

Xe cnh sát 113 trước cng Tp đoàn Vingroup. Ảnh : Nhân Dân online 25/10/2022

Xe cnh sát 113 trước cng Tp đoàn Vingroup đ bo đm an ninh trt t cho lãnh đo nước ngoài ti thăm (Nhân Dân online, 25/10/2022)

Theo cơ quan chc năng, hình nh xe cnh sát 113 đ trước cng Tp đoàn Vingroup ti khu đô th Vinhomes Riverside (qun Long Biên, Hà Ni) là hot đng bo đm an ninh cho Phó Th tướng Singapore Heng Swee Keat đến thăm, làm vic vi Tp đoàn Vingroup tháng 9/2022.

Thông tin lan truyn

Ngày 24/10, mng xã hi lan truyn nh chp mt s xe cnh sát 113 đ trước cng Tp đoàn Vingroup ti khu đô th Vinhomes Riverside (qun Long Biên, Hà Ni).

Kim chng

Theo đi din lãnh đo y ban nhân dân phường Vit Hưng (qun Long Biên), lc lượng cnh sát 113, công an phường, trt t đô th thc hin nhim v bo đm an ninh trt t thuc chương trình làm vic trong khuôn kh chuyến thăm chính thc ca Phó Th tướng Singapore Heng Swee Keat ti Vit Nam t ngày 11 đến ngày 15/9.

Hình nh được chp sáng 13/9/2022, khi Phó Th tướng Heng Swee Keat đến thăm, làm vic vi Tp đoàn Vingroup.

Theo quy đnh, xe dn đường Cnh sát giao thông đưa đoàn vào trong tr s ca Tp đoàn Vingroup, còn lc lượng 113, công an phường, trt t đô th làm nhim v bo đm an ninh trt t phía bên ngoài.

Khng đnh

Theo cơ quan chc năng, hình nh xe cnh sát 113 đ trước cng Tp đoàn Vingroup ti khu đô th Vinhomes Riverside là hot đng bo đm an ninh trt t cho lãnh đo nước ngoài sang thăm chính thc Vit Nam cách đây hơn 1 tháng(6).

T trước đến nay, chng my khi t Nhân Dân li dn đu h thng truyn thông chính thc bày t s quan tâm đc bit đến nhng hình nh được đưa lên mng xã hi ri "phân bua" vi ging điu hết sc "thành kính" như vy !

Điu đó cho thy h thng chính tr, h thng công quyn va bi ri, va bt lc trước s suy sp ca th trường tài chính, tín dng. Khon tin 2,2 triu t đã bc hơi không ch là mt mát riêng ca nhng người đã đu tư vào c phiếu, ca các doanh nghip mà còn là tn tht ca nn kinh tế, đng thi đã, đang cũng như s còn to ra nhiu hu qu khó lường đi vi xã hi. Đó là chưa k đến nhng mt mát khác do đu tư vào trái phiếu doanh nghip, tuy chưa có s liu nhưng chc chn không nh.

Th trường tài chính, tín dng không ch chao đo vì c phiếu xuyên thng hết đáy này đến đáy khác, vì kh năng hoàn tr c vn ln lãi ca nhng doanh nghip phát hành lượng trái phiếu được ước đoán có th đến c triu t đng (7), vì không rõ h thng ngân hàng s ra sao khi quan h ca h thng này vi th trường chng khoán và nhiu doanh nghip phát hành trái phiếu hết sc mt thiết, mà còn vì s hoài nghi ca công chúng đi vi h thng chính tr, h thng công quyn càng ngày càng ln.

C ngm s thy, s dĩ vic khi t hàng lot các v án "thao túng th trường chng khoán" và "lm dng tín nhim chiếm đot tài sn", gây hoang mang cho gii đu tư cũng như nhng người gi tin đã dành dm cho các ngân hàng, khiến th trường tài chính, tín dng ng nghiêng là vì chúng khác thường. Nếu các h thng không dung dưỡng, thm chí công khai bao che cho nhng hành vi phm pháp ca mt s cá nhân, mt s doanh nghip trong nhiu năm thì tin đn không có đt sng.

Làm sao có th tin chính quyn chân thành khi x lý các sai phm liên quan đến th trường tài chính, tín dng mà li đ yên cho B Công an biến bà Nguyn Phương Hng, vn là "y viênHội đồng quản trị kiêm Phó tng Giám đc ph trách khi Tái thm đnh ca Ngânhàng Thương mi c phn Sài Gòn (SCB)" thành "Tr lý Tp đoàn Vn Thnh Phát" ? Nếu SCB vn "hot đng bình thường và n đnh" thì vì sao phi áp dng bin pháp "kim soát đc bit" (8) ?

Cách nay na tháng, sau khi bt vài người "bình lun tht thit v hot đng ca SCB gây hoang mang dư lun", B Công an răn đe công chúng "sx lý tt c t chc, cá nhân nếu đăng ti, chia s, phát tán hoc bình lun đng thun vi tin gi, tin sai s tht, tin gây hoang mang dư lun, nh hưởng tiêu cc đến an ninh trt t" (9). Mun trn an công chúng phi minh bch và trung thc, đã thiếu các yếu t này mà còn da s trn áp thì hu qu phi như đang thy.

Cũng vì vy phi thc mc, sp ti, th trường tài chính, tín dng s ra sao mà "cơ quan chc năng" đt nhiên ngưng xc xược, chuyn t hăm s x lý c nhng "bình lun đng thun" sang "thành kính phân bua" như tin đã dn t Nhân Dân nht báo ?

Trân Văn

Nguồn : VOA, 25/10/2022

Chú thích

(1) https://tuoitre.vn/chung-khoan-lao-xuong-day-sau-2-nam-thung-moc-1-000-diem-20221024135550912.htm

(2) https://vneconomy.vn/vn-index-buc-1-000-diem-hon-90-ma-giam-san.htm

(3) https://tuoitre.vn/chung-khoan-tp-hcm-boc-hoi-5-4-ti-usd-vn-index-mat-moc-1-000-diem-sau-hai-nam-cam-cu-20221024182131273.htm

(4) https://24hmoney.vn/news/chung-khoan-viet-nam-boc-hoi-2-2-trieu-ty-dong-von-hoa-sau-hon-nua-nam-c1a1671654.html

(5) https://nld.com.vn/kinh-te/co-phieu-hom-nay-24-10-chung-khoan-lai-chao-dao-vn-index-thung-moc-1000-diem-20221024151729053.htm

(6) https://nhandan.vn/xe-canh-sat-113-truoc-cong-tap-doan-vingroup-de-bao-dam-an-ninh-trat-tu-cho-lanh-dao-nuoc-ngoai-toi-tham-post721515.html

(7) https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/canh-bao-vo-no-cheo-tu-qua-bom-trai-phieu-ky-3-bong-dang-khung-hoang-no-manh-nha-xuat-hien-post298290.html

(8) https://tuoitre.vn/kiem-soat-dac-biet-ngan-hang-scb-20221015175432938.htm

(9) https://baophapluat.vn/danh-tinh-ke-tung-tin-that-thiet-khien-nguoi-dan-o-at-di-rut-tien-tai-ngan-hang-scb-post454486.html