Việt Nam trong bối cảnh trật tự thế giới mới sẽ như thế nào ?

 


Hội luận : Việt Nam trong bối cảnh trật tự thế giới mới sẽ như thế nào ?

Việt Nam trong bối cảnh trật tự thế giới mới theo sau cuộc chiến tranh Nga-Ukraine là nội dung của buổi hội luận do RFA thực hiện với ba khách mời là ông Nguyễn Gia Kiểng - Cựu phụ tá Bộ trưởng kinh tế dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa ; ông Nguyễn Khắc Giang - Nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học chính trị tại New Zealand ; ông Trịnh Hữu Long – Tổng biên tập Luật khoa tạp chí. Mời quý vị cùng theo dõi.

Trường Sơn thực hiện

Nguồn : RFA, 16/04/2022