Song Chi - Có phải Hoa Kỳ đang suy yếu ? P 2

Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai quốc gia hùng mạnh nhất, đóng vai trò lãnh đạo thế giới tự do là Hoa Kỳ. Và do vị thế của Hoa Kỳ, sự hùng mạnh hay suy yếu của quốc gia này sẽ ảnh hưởng đến cục diện chính trị trên thế giới. Hiện tại, đâu là những thử thách lớn nhất cả về đối ngoại và đối nội mà Hoa Kỳ phải đối mặt? Và Trung Cộng, một cường quốc đang lên với nhiều tham vọng, liệu có soán ngôi Hoa Kỳ? 

Nội dung gồm 2 phần: 

 Phần 1: “Hoa Kỳ đứng trước những thử thách lớn về đối nội, đối ngoại” (đã đưa lên youtube Thứ Bảy 31.7) Link

Phần 2: Liệu Trung Cộng có thực hiện được giấc mơ soán ngôi Hoa Kỳ? Khách mời: nhà báo Ngô Nhân Dụng từ California, Hoa Kỳ và kỹ sư, thành viên ban lãnh đạo Tập Hợp Dân chủ Đa Nguyên, ông Nguyễn Gia Kiểng từ Paris, Pháp.

Tự Lực Bookstore