Song Chi - VN: Chống dịch đừng xem nhẹ tính nhân bản, nhân văn

Với đại dịch COVID-19, trong thời gian qua không có quốc gia nào hoàn toàn không mắc sai lầm, và chắc chắn là mỗi quốc gia đều rút ra nhiều bài học quý giá cho việc ngăn ngừa, dập dịch hiệu quả hơn trong tương lai. Nhưng điều quan trọng nhất đối với các chính phủ là chống dịch với một tinh thần nghiêm túc, triệt để nhưng phải đặt con người lên trên hết trong mọi quyết định, và tôn trọng quyền con người. Hay nói cách khác không xem nhẹ tính nhân bản, nhân văn. Và không chỉ giữa chính quyền với nhân dân, mà trong cách ứng xử giữa người dân với nhau trong mùa dịch cũng vậy. 



Khách mời: nhà văn, nhà báo, nhà bình luận chính trị-xã hội Võ Thị Hảo từ Berlin, Đức và PGS, TS Nguyễn Hoàng Ánh từ Hà Nội, VN. 

Tự Lực Bookstore - Song Chi