Thảo Luận: Mỹ Tìm Giải Pháp Hạ Nhiệt Giữa Do Thái - Hamas.

Thảo luận cùng ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách trên kênh Hoàng Bách Channel. Chủ đề xoay quanh sự phức tạp giữa Israel và Palestine, Hamas.