Thảo Luận: "Tổng Thống Biden Trước Những Thách Thức Của Nước Mỹ" - Hoàng Bách Channel

Cuộc thảo luận hàng tuần với ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách. Chủ đề về những thách thức của Hoa Kỳ dưới nhiệm kỳ tổng thống Joe Biden: