Hội Luận HoangBach Channel: Về Nước Mỹ!

Giới thiệu đến độc giả cuộc hội luận hàng tuần giữa các ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân, và ông Hoàng Bách phát vào thứ tư hàng tuần trên kênh Hoangbach Channel. Chủ đề lần này xoay quanh nước Mỹ và những biến chuyển đang xảy ra: