P/v Ông Nguyễn Gia Kiểng Và Ông Đinh Xuân Quân "Tổng Thống Trump Ân Xá Phải Có Tiền? Và Vấn Đề Israel - Iran"

Giới thiệu đến độc giả thảo luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân, được thực hiện bởi ông Hoàng Bách và phát trên kênh Hoang Bach Channel. Chủ đề lần này sẽ xoay quanh:

  • Việc chuyển giao quyền lực tổng thống tại Hoa Kỳ.
  • Vấn đề phức tạp ở Trung Đông và quan hệ giữa Israel - Iran.