"Nếu Tổng Thống Trump Thất Cử, Điều Gì Sẽ Xảy Ra?" - P/v Ông Nguyễn Gia Kiểng, Ông Đinh Xuân Quân Và Ông Hoàng Bách

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận hội luận vào thứ tư hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách, phát trên kênh youtube Hoangbach Channel. Chủ đề tiếp tục xoay quanh diễn biến trước thềm bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020: