Đối thoại với báo Nhân dân về loạt bài 'một số hoạt động lợi dụng ‘xã hội dân sự’'

Báo Nhân dân ngày 25/08 đăng bài : v mt s hot đng li dng "xã hi dân s" (1). Thc mc ti sao có s đng mượn "mm" báo Nhân dân đ nói thay c xã hi dân s trong nước như thế ?
xhds1
Ti sao có s đng mượn "mm" báo chí Đảng và Quân đội đ nói thay c xã hi dân s trong nước như thế ? - Ảnh minh họa 
đây, tôi xin ly li t "mm", cách dùng ca mt phóng - đng viên, có biên chế thuc quyn báo Nhân dân đã dùng trước đây (2). Báo Nhân dân, cơ quan ngôn lun chính thc ca đng cng sn Vit Nam (Đảng cộng sản Việt Nam), là cái riêng. "Xã hi dân s" là cng đng 54 anh em dân tc sng Việt Nam và các t chc xã hi dân s là cái chung. Ti sao "cái riêng" đ phá và mit th "cái chung" như thế ?
Bài đu tiên, trong lot 2 bài viết ca phóng viên Vit Quang, mang tiêu đ : Nhn din mt s t chc chng cng gi danh "xã hi dân s". Trong bài này, Vit Quang chp mũ các t chc xã hi dân s là bôi nh, vu khng đng, nhà nước Việt Nam, khi các t chc này gi thư ng đòi chm dt đàn áp gii bt đng chính kiến và tr t do cho nhng tù nhân lương tâm. Đng thi bài báo này cũng cho rng nhng thư ng như thế là "c súy ti phm và hành vi phi pháp ti VN".
Trước hết, xin hi vì sao li có nhng thư ng ?
Th nht, chúng ta cn bình tĩnh nhn đnh rõ thế này : hin đang có nhng đau thương un khúc, bt công, đnh kiến xã hi gay gt, và nhà cm quyn th hin sc mnh qua bo lc hiếp đáp nhng người dân yếu thế. Nếu không có nhng bt công, tht nhân tâm hay đi ngược li nhân quyn thì không có các phong trào đu tranh. Có th nói, các phong trào tranh đu đu phát sinh t nhng vn nn xã hi vì chính quyn bt lc, tham nhũng hoc c tình đàn áp, đi ngược li quyn li nhân dân và nhà nước không lng nghe tiếng nói người dân. Người dân Việt Nam vn lành tính, nhưng khi quyn li ca gia đình b cướp trng trn, tương lai ca con cái có nguy cơ tan v, đi sng ca h b bn cùng hóa, lúc đó h sn sàng và phi lên tiếng nói chng li bt công xã hi. Tiếng nói đó không h bôi nh hay vu khng nhưng nói lên s tht. Chính nhng k đy người dân vào đường cùng, dn h đến mc tuyt vng, đó mi chính là k t bô i tro trát tru lên khuôn mt ngây thơ vô s ti ca Đảng cộng sản Việt Nam.
Th hai, bài báo ch có chp mũ cho các t chc xã hi dân s ti này li kia, mà không nêu rõ un khúc hay nguyên nhân sâu xa đàng sau các hot đng xã hi dân s đó. Ti sao các t chc đó li "đòi" hay "yêu sách" ? Thưa vì quyn làm người ca h b tước đot, nên h phi đòi. Vì cam chu bt giam bt công và lãnh nhng bn án vô lý, vô pháp mà h phi yêu sách. Vì h thy được cái nhà nước do Đảng cộng sản Việt Nam to nên không phi cho dân, vì dân gì c. Nhng k phm ti ngay trong hàng ngũ Đảng cộng sản Việt Nam qua nhng vi phm hiến pháp công khai, bt k đo lý. Ngay c tên t báo Nhân dân cũng ch là mt mác nhãn, ch t báo này là công c ca Đảng cộng sản Việt Nam, không phi và không h phn nh tiếng nói ca người dân Việt Nam. Phóng viên ca t báo này được biên chế, có th đng, được tr lương ly t tin người dân đóng thuế, ri m "mm" đi theo đng. Cho nên thay vì bênh vc quyn con người, báo Nhân dâ n li lên án chính nhân dân đang kêu gào đòi nhân quyn - công lý. Như thế, báo Nhân dân đúng là công c Đảng cộng sản Việt Nam dùng đ đu t tinh thn nhng người dám nói lên s tht.
Th ba, đng trước mt nhà nước cng sn đc tài toàn tr (3), nm gi gung máy báo chí tuyên truyn, quân đi, công an, lc lượng 47, cơ đng trang b đy đ vũ khí chng bo đng và nhng nhóm côn đ gi là qun chúng t phát đ bt b, đánh đp và giam cm tùy tin người dân. Ti sao các t chc xã hi dân s vn mnh m phn đi bng nhng lá thư ng lên nhà nước ? H không s b bt b hay sao ? H không s gia đình h b sách nhiu hoc chính h s lãnh nhng trn đòn thù t công an hay sao ? Dĩ nhiên là h s, nhưng s không đng nghĩa vi nín lng không dám nói gì hoc s vì bo quyn ; mà nhng con người đu tranh này s cho tương lai dân tc, lo cho vn mnh quc gia mù mt không biết v đâu dưới bàn tay nhng k theo ch nghĩa "tam vô".
Bài báo tiếp tc cái loa "mm" tuyên truyn hiến pháp Việt Nam chương II, t điu 19 đến 49, luôn tôn trng quyn con người. Ca ngi Đảng cộng sản Việt Nam "dù đt nước còn rt nhiu khó khăn nhưng quyn con người, quyn công dân vn luôn được Nhà nước n lc bo đm, đã đt được rt nhiu thành tu trên mi mt, được các quc gia trên thế gii công nhn, hoan nghênh". Không l báo Nhân dân không h nh gì đến người đng viên 60 năm tui đng, c Lê Đình Kình (4), b công an bn chết trên giương ng hi tháng Giêng ? Na đêm đng đã t chc tn công vào nhà nhân dân mà không h có giy t, lnh khám, không có trao đi. Ch có bn thng vào tim mt ông già 84 tui, như thế có là tôn trng và n lc bo đm nhân quyn ? Và đây ch là mt trong muôn vàn s kin tương t đã xy ra ti Việt Nam.
Vườn rau Lc Hưng chng hn, trước tết c chc ngàn người trong hơn 200 h dân Lc Hưng chu cnh màn tri chiếu đt. Nhà ca b chính quyn dùng bo lc trn áp, cưỡng chế phá sp ngay trước tết Nguyên Đán (5). Hiến pháp Việt Nam có được áp dng Lc Hưng không ? Thành tu to ln ca Đảng cộng sản Việt Nam đy ư ? Thiên đường xã hi ch nghĩa đó sao ? Lúc y ch thy báo Nhân dân và gn 700 t báo, cơ quan ngôn lun Đảng cộng sản Việt Nam m "mm" bênh vc cho nhân dân, hu làm rõ s kin Lc Hưng có phi là u tranh giai cp vì li ích giai cp" không ? Trong đó hơn 200 h dân mt nhà, mt đt và ri li ích vườn rau đó tr thành li ích cho giai cp nào ? Ri còn Dương Ni, Th Thiêm, Thiên An Có l tt c đu trong vòng bí mt nhà nước.
Bên cnh vic qung cáo cho hiến pháp Việt Nam, bài báo đã nêu ra hàng lot cá nhân, các t chc quc tế và t chc xã hi dân s ch là nhng nhóm "hu danh vô thc". Qua nhng dòng t cáo vô căn c nhm nhc m nhng nhà hot đng dân s và v lên "din mo, bn cht ca mt s t chc gi là "xã hi dân s" khi tên gi ch là v bc ngy trang cho mt vài thế lc nước ngoài vn thường xuyên t chc chng phá Ðng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam". Thế lc nào thì xin hu xét, riêng câu nói các t chc xã hi dân s hu danh vô thc thì tôi hoàn toàn đng ý. Các t chc xã hi dân s không ăn ca dân miếng đt nào hết, h cũng không tham nhũng vài trăm hay vài ngàn t như các đng viên thm nhun đo đc H Chí Minh. H chng rúc ra ca chung, tư túi ca công. H li càng không bán đt đc khu, ct xén biên gii, bin đo dâng cho "gic" đi ly n cười "hng nhan" nào đó. Các t chc xã hi dân s là tiếng nói chính đáng ca nhân dân Việt Nam.
Báo Nhân dân, đin hình là phóng viên Vit Quang, ch biết cm bó đuc rê chân người đang khi chân mình li lm bê bê. Hu danh hu thc ti Việt Nam hin nay là quan chc Đảng cộng sản Việt Nam. Các đng viên ngun như Đinh La Thăng, Nguyn Bc Son, Nguyn Đc Chung là hin thân thế lc thù đch nào vy ? Thm chí như Trương Minh Tun, b trưởng thông tin, tng xut bn "Phòng, chng "t din biến", "t chuyn hóa" v tư tưởng trong cán b, đng viên hin nay", gi ngi tù đã đóng góp gì cho nhân quyn, gi vng an ninh bin đo gì cho đt nước ? Hàng lot nhng sai phm chết người, hy hoi đt nước t bên trong do nhng quan chc cp cao ca Đảng cộng sản Việt Nam, đang làm ln bi đt nước sao không thy báo Nhân dân đá đng chi đến. 1 t đô la bi thường cho các công ty du khí rút khi Việt Nam cũng ch nghe báo Nhân dân hé môi (6). Chưa k v x Tt Thành Cang khiến cho cái lò ca ông Nguyn Phú Trng tr thành trò l bch. Ông Cang thoát k lut, ch b phê bình vì hết thi hiu (7). Thế ti sao hai c u b trưởng Bc Son và Minh Tun li không hết thi hiu nh (8) ?
Phóng viên Vit Quang đã c tình đá trái bóng cho các thế lc thù đch nước ngoài, mà quên mt k thù gây suy kit cho Việt Nam chính là Đảng cộng sản Việt Nam. Mt đi ha trong nước. Nhng ht ging đ k trên ch là phn ni ca tng băng chìm ca h thng chính tr đã quá tha hóa nhân cách, sa đa v tư tưởng. Hàng lot tướng tá công an b x khám hoc chu k lut, ct chc Phan Văn Vĩnh và Nguyn Thanh Hóa, bo kê đường dây đánh bc ngàn t ; Phan Văn Anh Vũ, trung tướng Phan Hu Tun (cu phó tng cc trưởng Tng cc Tình báo) ; trung tướng Bùi Văn Thành, th trưởng B Công an ; thượng tướng Trn Vit Tân, y viên Ban chp hành Đng b Công an trung ương nhim k 2011-2016 ; Trung tướng Lê Văn Minh, y viên Đng y Công an Trung ương, Bí thư Đng y, Tng cc trưởng IV ; Trung tướng Bùi Xuân Sơn, nguyên y viên Ban Thường v Đng y, nguyên Phó Tng cc trưởng IV b k lut vì ti làm l bí mt nhà nước (9). Và còn biết bao đng chí chưa hay gn b l trước thm đi hi đng. Nhng đng viên đó đó ng góp gì cho kinh tế nước nhà ? Trong khi riêng năm 2019, lượng kiu hi đ v Việt Nam lên đến 16.7 t đô la, đa phn đến t nhng người tng b xem là thế lc thù đch, chng phá nhà nước.
Pv Vit Quang còn khng đnh nhng ai chng phá nhà nước nhm mc tiêu "đ kiếm tin, đ được đnh cư nước ngoài". Vâng, đây cũng là điu tôi mun nói, mt điu hết sc ti t vì ch có các nước cng sn vô nhân, người ta mi dùng người dân ca mình đ trao đi mt vài li ích nào đó vi quc tế. Nhà văn Dương Thu Hương đang ngi tù được Đảng cộng sản Việt Nam lôi ra cho lên máy bay qua Pháp. Vì lý do gì ? Có phi vì nhân đo mà Đảng cộng sản Việt Nam th cho bà đi hay không ? Lut sư Nguyn Văn Đài và cng s, Nguyn Ngc Như Qunh, Cù Huy Hà Vũ v.v. H là nhng con tin mà Đảng cộng sản Việt Nam dùng đ đi chác vi quc tế khi cn ký kết mt tha thun thương mi nào đó.
Và còn biết bao nhà tranh đu khác vn còn trong lao tù, như anh Trn Hunh Duy Thc, như 8 người nhóm hiến pháp, Phm Chí Dũng, Lê Anh Hùng, Trnh Bá Tư, Trnh Bá Phương, Nguyn Th Tâm, Cn Th Thêu và biết bao anh ch em khác đang tiếp tc đu tranh cho nhân quyn và công bng xã hi (10).
Trong lúc đó, đài Al Jazeera, Qatar, cho biết đi biu quc hi Phm Phú Quc, nhà tài phit Phm Nht Vũ… đã b 2.5 triu đô mi người mua quc tch đo Cyprus (11). Ti sao con Nguyn Tn Dũng, Nguyn Xuân Phúc, Nguyn Đc Chung và hàng lot các quan chc khác ca đng cng sn Việt Nam toàn đi M du hc, mua đt mua nhà đu tư vào M đ có giy cư trú dài hn ? Ti sao đng viên li ri b "thiên đường", nh cao trí tu" chy đến ch tư bn "giãy chết" mà hc hay sng nh ? Ri nhng Đng Th Hoàng Yến, Nguyn Th Quyết Tâm đu qua M sinh sng sau khi b bãi chc hoc v hưu ? Người dân lương thin nào đ tin cho con đi du hc hoc đu tư đ đưa c gia đình ra nước ngoài ?
Vy thì ai mi là k bòn rút nhng đng tin xương máu ca nhân dân ri ra nước ngoài đnh cư hưởng th cuc sng an nhàn. Ch đng viên quan chc tham nhũng có h thng mi tha kh năng như báo Nhân dân nói mà thôi. Người dân làm gì có quyn đ được tham nhũng. Hơn thế na, h b xem như nhng ký sinh trùng sng bám vào nhà nước. Các nhà đu tranh ôn hòa cũng thế, ti sao h là công dân Việt Nam li b Đảng cộng sản Việt Nam tước đot quyn công dân cách trng trn, đy qua quc gia khác, ri li tiếp tc bt người đu tranh khác trong nước vào tù. Cái vòng lun qun đó phi chăng là cách đ bt ming, che tai tt c nhng ai phn kháng, đ Đảng cộng sản Việt Nam được t tung t tác tn thu mi ngun li quc gia, mua nhà ca quc tch nước ngoài và biến mt khi con tàu Việt Nam chìm chăng ?
Hoàng Hoành Sơn
Nguồn : VOA, 03/09/2020
Tư liu tham kho
(1) https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/ve-mot-so-hoat-dong-loi-dung-xa-hoi-dan-su-614221/
(2) https://nhandan.com.vn/binh-luan-phe-phan/voa-rfa-van-tiep-tuc-chong-pha-viet-nam-610358/
(3) https://www.voatiengviet.com/a/vietnam-doc-tai-chuyen-che-hay-doc-tai-toan-tri/2667868.html
(4) https://www.voatiengviet.com/a/vu-dong-tam-cu-le-dinh-kinh-va-con-trai-thiet-mang/5240105.html
(5) https://www.rfa.org/vietnamese/news/blog/lochung-garden-forced-eviction-why-state-media-says-nothing-01092019064913.html
(6) https://thediplomat.com/2020/07/chinas-pressure-costs-vietnam-1-billion-in-the-south-china-sea/
(7) https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/sai-pham-vu-thu-thiem-ong-tat-thanh-cang-chi-bi-phe-binh-664525.html
(8) https://tuoitre.vn/ngay-16-12-se-xet-xu-vu-2-cuu-bo-truong-nhan-hoi-lo-hon-3-trieu-usd-20191119104112797.htm
(9) https://plo.vn/thoi-su/nhung-tuong-cong-an-nao-bi-bat-phat-tu-trong-thoi-gian-qua-785750.html
https://plo.vn/phap-luat/vu-duong-day-ma-tuy-khung-co-mot-cuu-thieu-ta-cong-an-922762.html
(10) https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-44408465
https://www.voatiengviet.com/a/tin-cho-hay-blogger-me-nam-va-gia-dinh-roi-vietnam-di-my/4616979.html
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38858815
(11) https://www.aljazeera.com/news/2020/08/exclusive-cyprus-sold-passports-politically-exposed-persons-200823204320183.html