Hội Luận Cùng Ông Nguyễn Gia Kiểng Và Ông Đinh Xuân Quân: Lý Giải Không Ủng Hộ Tổng Thống Donald Trump - Hoàng Bách Channel

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận cuộc thảo luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân, phát vào thứ 4 hàng tuần trên kênh Hoang Bach Channel. Chủ đề lần này lý giải tâm lý của những người ủng hộ ông Donald Trump ở Mỹ, đi sâu hơn vào cái gì và tại sao khiến cho một đa số trong cộng đồng người Việt ở Mỹ và người Việt trong nước mê hoặc Donald Trump đến vậy?