Tranh cãi trường chuyên : Đâu là lối ra ? (Nguyễn Hùng)

Cũng tại Thượng đnh Giáo dc, mt giáo sư Hoa Kỳ gc Trung Quc, ông Yong Zhao nói : "Chúng ta không chuẩn b tr em cho tương lai, chúng ta chun b tr em đ to tương lai". Điu này tht đúng vi nhng nước như Vit Nam và Trung Quc, nơi tương lai không nên là s ni dài nhng bt công và bt bình đng ca hin ti. 

Giữa lúc cuc tranh lun v trường chuyên din ra Vit Nam, mt lot các tho lun trc tuyến v tương lai giáo dc cũng din ra ti Anh. Dù đi trước Vit Nam v nhiu mt, giáo dc Anh vn có nhiu vn đ mà người Vit nhìn vào có th thy mình trong đó.
chuyen2
Thượng đnh Giáo dc Tortoise din ra qua mng hi cui tháng Sáu vi s tham gia ca ngôi sao YouTube Vee Kativhu (nh hàng đu phía bên phi) và chuyên gia giáo dc t Hoa Kỳ Cami Anderson (hàng hai phía bên phi)
Một trong các din gi ca các tho lun trc tuyến trong Thượng đnh Giáo dc, do hãng truyền thông Tortoise của Anh tổ chức, cho rng cn nhìn lch s đúng như nó din ra ch không theo cách lng tránh quá kh thc dân cũng như buôn bán nô l ca Anh. N Nam tước Valerie Amos, người da màu đu tiên tng là b trưởng ph trách phát trin quc tế Anh, hin là lãnh đạo Đi hc SOAS và sắp ti là University College của Oxford, nói : "Phải có cách đi với c dân tc rng lch s mà chúng ta đang vin vào là th được k không đy đ. Điu này đòi hi s dũng cm, nim tin và s lãnh đo". S lãnh đo mà bà nói đây là ca th tướng Anh cũng như b trưởng giáo dc.
Tại Vit Nam, nhng gì được dy trong nhà trường v Đng Cng sn, chế đ Vit Nam Cng hoà, cuc chiến Vit – Trung… đu không được k đy đ, thm chí b xuyên tc. Nếu các bc thy cô được dy đ nói di, người ta khó hy vng các hc sinh s trung thc.
Cũng liên quan tới chuyn các hc sinh và sinh viên cần hc gì, n sinh Phoebe Hanson nói ti Thượng đnh Giáo dc : "Chúng tôi là tương lai nhưng chúng tôi không được chun b đ là tương lai". Cô có ý nói ti vic ging dy không đúng mc hin nay về biến đi khí hu nhưng nó cũng đúng trong nhiu lĩnh vc khác. Tương lai ca Vit Nam trong 50 năm ti khó có th là bc tranh ln hơn ca hin ti vi s đc đoán và mt nn giáo dc nng v thành tích cũng như nhiu di trá vi đim gi và bng giả. Nền giáo dc hin nay ch nhm đ duy trì hin trng nhưng gii tr luôn có th vượt qua khuôn kh đó đ t mình hc nhng kiến thc h cn đ thay đi thc trng.
Cũng tại Thượng đnh Giáo dc, mt giáo sư Hoa Kỳ gc Trung Quc, ông Yong Zhao nói : "Chúng ta không chuẩn b tr em cho tương lai, chúng ta chun b tr em đ to tương lai". Điu này tht đúng vi nhng nước như Vit Nam và Trung Quc, nơi tương lai không nên là s ni dài nhng bt công và bt bình đng ca hin ti. Sinh viên Trung Quc hơn 30 năm trước đã mun to tương lai nhưng xe tăng cng sn đã đè nát hoài bão ca hàng triu người tr tui. Vit Nam hơn Trung Quc vì đã tng có nhng bài hc t các thí nghim v t do dân ch Vit Nam Cng hoà. Các hc sinh và sinh viên nên t tìm hiu các tri nghim đó đ to mt tương lai trong đó quyn t do lp hi, t do ngôn lun và t do biu tình s xut hin tr li nước Vit Nam đc lp nhưng đang thiếu t do và còn nhiu người bt hnh ch vì không chp nhn thc ti.
Nếu nói v mt nn giáo dục lý tưởng, nhng người tham gia Thượng đnh Giáo dc cho rng đó s là nn giáo dc trong đó trường nào cũng là trường tt đ không còn tình trng phi thi vào trường chuyên hay xếp hàng đ vào mt s trường nht đnh. Các trường s có quy mô nh, các lớp hc ch mc 20 em mi lp và các em s có tiếng nói trong chuyn chn hc gì. Giáo viên không phi là nhng người đến trường kiếm cơm mà thc s say mê ging dy. H cũng phi là nhng người mang đến nim tin vào bn thân cho hc sinh. Mt trong số các sinh viên tham gia Thượng đnh Giáo dc nói hc sinh trường bn ch được khuyến khích đ đ thay vì đ cao. Có hc sinh ca trường mun thi vào đi hc danh tiếng nhưng li không được ng h ch vì trường không tin rng sinh viên đó có th vào được Oxford nhưngôi sao YouTube Vee Kativhu, người đã k chuyn cô là người da màu vào Oxford ra sao. Ngoài ra mô hình thành công Phn Lan cũng cho thy các chính sách giáo dc cn là s đi thoi liên tục gia hc sinh, giáo viên và lãnh đo ngành giáo dc.
Hồi tôi còn là sinh viên, các bn tôi tng nhi câu ca Lenin thành ‘hc, hc na, hc mãi… mà vn dt’. Điu này tiếc là vn đúng đi vi mt s trường hp thuê người hc h hoc hc ct đ lấy bằng nhm tiếp tc thăng tiến ch không phi ly kiến thc ca nhiu quan chc Vit Nam. Suy cho cùng vic hc phi là đt đuc tìm hiu thế gii và tìm ra s tht trong mt môi trường văn minh. Môi trường hin nay nhiu trường hc khó có th coi là văn minh và chuyện tìm s tht trong mt s lĩnh vc hiếm khi được khuyến khích.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 01/07/2020