Nước bẩn lấy gì rửa

Bài bình luận của tác giả về tình hình các nước trong khu vực hạ nguồn sông Mê kong bị trực tiếp ảnh hưởng bởi việc khống chế nguồn nước phía thượng nguồn của Trung Quốc.

Phải chăng ngày xưa đt và nước là mch sng ca con người nên cha ông chúng ta đã gi đt nước là t quc ca mình ?

529560674

Trong một đợt khô hạn đầu năm 2016, người nuôi tôm Việt Nam chờ nước chảy-Ảnh : Christian Berg / Getty Images.


Qu tht, cho đến ngày nay, nếu không có đt và nước thì không th có sinh thái và qua đó, không thể có s sng.
Nhng quc gia may mn như Vit Nam, "rng vàng bin bc", sông ngòi phì nhiêu, thường có tâm lý li. Nhưng ch ba bn thế h na thôi, nhng ngun lc thiên nhiên này s cn kit. Rng s hết "vàng", bin s hết "bc", sông ngòi thì khô cn hoc ô nhiễm.
S phá hoi ca con người vì không biết qun lý môi trường sng, và vì lòng tham vô đáy ca mt s người, thì đến mt lúc nào đó ch là vn đ nhân qu thôi.

Vì "hng" hơn "chuyên"

Vào đu năm ngoái,Đài Tiếng Nói Hoa K đưa bn tin v nghiên cu mi ca nhà đa vt lý Philip Minderhoud thuc Đi hc Utrecht và Vin Nghiên cu Deltares [1]. Minderhoud đã làm lun án tiến sĩ v đng bng trên các sông ln, và hin được xem là chuyên gia hàng đu v st đt đng bng sông Cu Long [2]. Trước đó gn hai năm, Minderhoud đã ph biếnbài nghiên cu ca mình trênIOP Science, vi kết lun : "Trong 25 năm qua, vic khai thác nước ngm đã gia tăng đáng k, biến vùng đng bng t trng thái thy văn gn như không b xáo trn sang tình trng cn kit tng nước ngm" [3].

Minderhoud lun rng, t khi Vit Nam chuyn đi vào cui thp niên 1980 sang nn kinh tế th trường, đưa đến sn xut nông nghip, dân s gia tăng, và đô th hóa, tt c đu cn đến nước ngm ; nhưng vic bơm nước ngm làm trm trng thêm vn đ st đt. Nước ngm được khai thác t đu thế k này, ngày naynó vượt quá 2,5 triu mét khi mi ngày [4]. nh hưởng dây chuyn ca đt b st lún sẽ làm mc nước bin tăng nhanh hơn so vi đt lin, như th đng bng đang chìm xung bin. Thêm vào đó, vì hn hán và vì nước b chn t thượng ngun nên nước mn ngày càng đy sâu hơn vào đt lin, như đã trình bày trongbài đu, làm cho đng bng đi mt vi vn đ nhim mn.

Theo nghiên cu mi thì nếu tình trạng như vậy tiếp diễn và thì Đng bng sông Cu Long, tng mnh danh là va lúa ca Vit Nam, quê hương ca 18 đến 20 triu dân, cung cp lương thc cho 200 triu người, có th b chìm dưới nước vào năm 2100. Vi mc nước bin gia tăng vì s hâm nóng toàn cu, ca sự thay đi khí hu, thì không có hành đng nào có th cu vãn vùng đng bng nhng nơi thp, tuy rng nếu thay đi cách dùng đt có th cu được nhng nơi khác.
Cu Long, chín nhánh sông, bây gi ch còn by, và có nguy cơ s còn bn hay năm, theo mt c vn chính quyn Vit Nam cho biết.

Theo VOA thì Vit Nam hin đang là một quốc gia xut cng go lớn th nhì thế gii (trong khi đó,theo ngun khác thì Vit Nam đang đng th tư, sau n Đ, Thái Lan và M), trong đó 95 phn trăm được sn xut ti Đng bng sông Cu Long, cũng là nơi xut cng 60 phn trăm các loi cá. Năm 2016, Vit Nam b mt 1,6 t M kim vì nạn lụt li và hn hán đã phá hoi 300 triu tn go ti đng bng.

Tóm li, vì sự qun lý ti tệ, lãnh đo thì hng hơn chuyên, cng vi tham ô nhũng lm tràn lan, nên ch trong vòng ba thp niên nay, Đng bng sông Cu Long, đang t va lúa tr thành mt tình cnh vô cùng bi đát.

Dùng nước như vũ khí

Vào cui năm 2019, tiến sĩ Osborne cũng bày ts quan tâm sâu xa ca mình đi vi các đp nước đã và đang được xây bi Trung Quc, cng vi hn hán năm 2019, vi mc nước thp nht trong vài năm qua, to ra mt tình hung nguy cp ti đây [5].
Tiến sĩ Osborne nhn đnh, y ban Sông Mekong (MRC) không có nh hưởng đến các đp nước như ti Lào, mt quc gia thành viên, thì làm sao có tiếng nói gì v các đp nước do Trung Quc xây. Còn khung Hp tác Mekong-Lancang (LMC) ca Trung Quc cũng chng quan tâm gì đến tác hi ca đp nước, khoan nói đến vn đ giòng chy phù sa. Chính vì thế mà Osborne nhìn vin nh ti Mekong hết sức bi quan.

Tiến sĩ Milton Osborne là mt giáo sư và chuyên gia v Đông Nam Á gn 60 năm làm vic, k t năm 1959 khi ông bt đu phc v cho Tòa Đi s Úc ti Phnom Penh ; tng ging dy ti Úc, Anh, M và Singapore. Ông viết nhiu bài trên cơ quan nghiên cuLowy Institute v sông Mekong, và đã cho ra đi 11 cun sách giá tr.

Tiến sĩ Osborne, trongmt bài viết khác, xác đnh rng không nhng Trung Quc không đ cho phù sa chy xung h ngun mà ngược li, mt trong những lý do xây dng đp nước cc ln ti Tiu Loan (Xiaowan) là đ gii hn phù sa ch chy xung hai đp sau đó ti Mn Loan (Manwan) và Đi Triu Sơn (Dachaoshan) [6]. Nghĩa là không đ cho phù sa chy xung xa hơn na. H ngun ra sao thì ra !

Âm mưu ca Trung Quc không ch dng đó. H d tính xây thêm tám đp nước khác, và như thế h có kh năng kim soát gn như toàn b ngun nước trên con sông này. Nếu có xung đt xy ra, Trung Quc có kh năng kim soát nước chy hay không xung các quc gia h ngun, gây tác đng sâu xa đến nn kinh tế nông nghip ti đây, và to ra s hao ht thc ăn.
Theo nhà báo David Hutt thì Trung Quc có th dùng sông Mekong nhưđòn bẫy đ trng pht nhng nước nào chng li các chính sách bành trướng ca h, k c nhng nước nm trong vùng Bin Đông cũng như Sáng kiến Vành đai Con đường (BRI) [7]. Các hc gi nhn đnh Mekong có th là đim nóng ging như Bin Đông th hai, dùng nước như mt th vũ khí, theo Brahma Chellaney, giáo sư chiến lược hc ti New Delhi. Trung Quc có th s dng m hay tt nước ti thượng ngun đ ép, như trường hp Vit Nam, phi nhượng b v các đòi hi ca h ti Bin Đông.

Thế c vây

Bin Đông tr thành đim nóng chính tr trong nhng năm qua. Tun trước ngày 13 tháng By, Ngoi trưởng Hoa K Mike Pompeokhng đnh : "Bc Kinh tuyên b các ngun tài nguyên ngoài khơi trên hu hết Bin Đông là hoàn toàn bt hp pháp, cũng như chiến dch bt nt đ kim soát ca h". [8] Đây có l là li tuyên b mnh m nht ca Hoa K t trước đến nay. Sau đó mt ngày, Tr lý Ngoi trưởng David Stilwell, trong bài nói chuyn trc tuyến vi Trung tâm Nghiên cu Chiến lược và Quc tế (Center for Strategic and International Studies),nhn đnh rng Bc Kinh đang áp dng ch trương "Mnh là(m) đúng" (Might makes right) ti Bin Đông ; rng Bc Kinh đang n lc đ phá hoi ch quyn ca các quc gia ven bin khác và không đ h tiếp cn các ngun tài nguyên ngoài khơi ; rng tài nguyên này thuc v các quc gia đó, không thuc v Trung Quc. Stilwell tuyên b Bc Kinh mun thng tr, mun thay thế lut pháp quc tế bng s cai tr bi sự đe da và ép buc [9].
Trong khi thế gii tp trung lo gii quyết Covid-19, Trung Quc li tăng cường các hot đng ca h ti Bin Đông. Họ không quên chiến thut "dương đông kích tây" và tiếp tc sử dụng các chiến lược cùng những bin pháp đ xiết cht hu bao ca các quc gia trung và h ngun sông Mekong.
Cách đây hai năm, trong bài Thế C Vây, tôi cũng trình bày các vn đ này như sau.

"Điều khiển được lượng nước chảy dọc sông Mekong có nghĩa là kiểm soát được thực phẩm của hàng triệu người đang dựa vào mạch sống mà nó mang lại [10]. Trong 11 dự án đập nước điện hiện nay có hơn một nửa có bàn tay Trung Quốc nhúng vào, với dung lượng dự trù hơn 15000 MW. Các đập nước này có thể lưu trữ 23 tỷ khối nước, chiếm 27 phần trăm lượng nước chảy của sông này giữa Trung Quốc và Thái Lan. Trung Quốc có ưu thế của thượng nguồn sông Mekong, lại sử dụng tối đa lợi thế đó bất kể các quốc gia trung hay hạ nguồn ra sao. Họ xem như thế cờ Dominos. Khi muốn, họ có thể xả nước ở một hay vài đập mà không cần thông báo trước. Các kênh đập ở dưới khi biết phải tìm cách xả nước cấp bách qua các ngã đập tràn, mặc dầu làm như thế sẽ ảnh hưởng đến nguồn điện lực, nhưng không có cách nào khác. Cách xả nước như thế có nguy cơ gây lụt lội dưới hạ nguồn hoặc làm hư hại các thành đập. Điều này đã xảy ra và các đập của Trung Quốc ihoặc không hề báo động cho các đập phía dưới, như tại Lào. Thêm vào đó, dự án có tên "gieo mây" (cloud seeding) của Trung Quốc tại Tianhe dự trù tăng lượng thu hoạch nước mưa lên 10 tỷ khối nước, chiếm 7 phần trăm số lượng tiêu dùng cho dân số Trung Quốc. Lượng nước này có thể được tiếp liệu vào sông Mekong và các nhánh sông khác tại Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc sẽ sử dụng để trừng phạt, chế tài hay cảnh cáo các nước hạ nguồn khi cần. Hoạ vô đơn chí : 70 phần trăm các sông và rạch của Trung Quốc bị ô nhiễm môi trường trầm trọng, cho nên các nước hạ nguồn sẽ lãnh đủ.
Bằng cách phá đảo nhỏ, gềnh và đá dọc bờ sông, Trung Quốc đã làm rộng các nhánh sông để thuyền bè của họ đi lại dễ dàng. Họ đã biến sông Mekong thành một ác mộng chiến lược. Ủy ban Sông Mekong, thành lập năm 1995 để giải quyết các tranh chấp này, nhưng thái độ của Trung Quốc là câu giờ, hống hách, trịch thượng, "cách của tôi, còn không xin miễn". Họ tự lập ra một cơ quan mới có tên khung Hợp tác Lancang Mekong, và sử dụng củ cà rốt vào tháng Ba năm 2016 bằng cách xả nước cho các quốc gia hạ nguồn đang bị hạn hán. Lấy tên là hợp tác, nhưng Elliot Brennan cho rằng nó là tiền đề để giải quyết tranh chấp, không phải hợp tác".

Vài nhận định

Người Vit Nam không l gì vi các th đon chèn ép ca gii lãnh đo chính tr chuyên quyn ti Trung Quc trong my nghìn năm qua.
Ngày xưa khi chưa có các phương tin truyn thông hin đi, mang tính đi chúng, người Vit vn biết các him ha ln lao t ch trương bá quyn ca Trung Quc, bng cách truyn ming nhau. trong máu người Vit đã có tinh thn bt khut chng ngoi xâm, không cn ai bo ai, và bt k vua quan hay lãnh đo quc gia có lp trường ra sao.
Ch t na thế k 20 tr đi, s đc tôn đc quyn đã lên tuyt đnh đ ri lãnh đo chính tr phn ln câm như hến khi Trung Quc dương tây kích đông và dương đông kích tây. Người dân đi biu tình chng Trung Quc thì li b đàn áp. Lp trường quc gia đi vi các vn đ này thì bt nht, hèn nhát, và không có gì rõ ràng.
c[11].
Nước, mch sng và là ngun quan trng cho kinh tế ti Vit Nam, b Trung Quc dùng như vũ khí xiết c người dân Vit Nam và các quc gia khác ti h ngun.
Người dân Vit Nam, không ch 20 triu người sng nương ta vào sông Mekong, mà tt c 97 triu dân hôm nay, cn biết rõ, và cn được giáo dc, v mi him ha đang đến. Ch có thông tin, giáo dc, kh năng biết suy nghĩ đc lp, có sáng kiến, biết t gii quyết vn đ, biết khai dng các kiến thc và công ngh ti tân nht, và nht là có tinh thn ch đng và được y nhim (empowerment), đ tìm ra nhng phương thc hiu qu nht hu cu vãn tình thế nguy bách đang treo si dây thòng lng lên c và lên toàn đt nước Vit Nam.
Nếu lòng còn thiết tha vi vn mnh dân tc, tt c chúng ta đu có th góp phn mang li s thay đi này, dù nh, dù mun và dù không th đo ngược tình thế hoàn toàn, nhưng "còn nước còn tát". Chúng ta không th ngi nhìn Đng bng Sông Cu Long đang dn dn biến mất, và bao nhiêu him ha bao vây sinh thái Vit Nam.
Nước bn ly gì ra đây ?

Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 20/07/2020
Tài liu tham kho :
1. David Boyle, "Huge Land Loss Predicted for Vietnam's Mekong Delta ", VOA East Asia Pacific, 16 February 2019.
2. News, "‘Soil subsidence is a hidden assassin’", Utrecht University, 14 February 2019.
3. P S J Minderhoud et al 2017 Environ. Res. Lett. 12 064006, "Impacts of 25 years of groundwater extraction on subsidence in the Mekong delta, Vietnam ", IOP Publishing, 1 June 2017.
4. Minderhoud, P.S.J., Erkens, G., Pham, V.H., Bui, V.T., Erban, L., Kooi, H., Stouthamer, E., 2017. Impacts of 25 years of groundwater extraction on subsidence in the Mekong delta, Vietnam. Environ. Res. Lett. 12. doi:10.1088/1748-9326/aa7146. "The Mekong Delta is threatening to drown due to the pumping of groundwater ", Knowledge journal / Edition 1 / 2018.
5. Milton Osborne, "Mekong : When the river runs dry ", The Interpreter, Lowy Institute, 6 September 2019.
6. Milton Osborne, "It’s not just melting glaciers that endanger the Mekong and its region ", The Interpreter, Lowy Institute, 25 June 2019.
7. David Hutt, "Water war risk rising on the Mekong ", Asia Times, 16 October 2019.
8. Mike Pompeo, "U.S. Position on Maritime Claims in the South China Sea ", Press Statement, US Department of State, 13 July 2020.
9. David Stilwell, "The South China Sea, Southeast Asia’s Patrimony, and Everybody’s Own Backyard ", Remarks – Centre for Strategic and International Studies (Virtual), US Department of State, 14 July 2020.
10. Elliot Brennan, "China eyes its next prize – the Mekong ", Lowy Institute, 5 June 2018.
11. Li Jiangang, "How close can US and Vietnam be ? ", Global Times, 16 July 2020 ; "Hoàn Cầu Thi Báo : VN sẽ trắng tay nếu đu dây Mỹ tăng cường sức mạnh ở Biển Đông ", VOA Tiếng Vit, 16 July 2020.