Hội Luận Cùng Ông Nguyễn Gia Kiểng Và Ông Đinh Xuân Quân: Trung Quốc Đang Bị Thế Cờ Vây (Hoàng Bách Channel)

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận cuộc hội luận cùng ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường Trực của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, và Tiến Sĩ Đinh Xuân Quân, được thực hiện bởi ông Hoàng Bách và phát trên kênh Youtube Hoàng Bách Channel. Chủ đề chính là những bàn luận về thế đứng của Trung Quốc trên thế giới hiện nay. Trích:
 
"Thời gian qua Bắc Kinh đã tìm mọi cơ hội để gây sự với mọi nước trong mưu đồ gây căng thẳng bên ngoài để đoàn kết bên trong. Họ đã quá thành công và sẽ là nạn nhân của chính mình. Cứng rắn với Trung Quốc đang là đồng thuận của mọi nước dân chủ hiện nay. Một trong những đặc tính của bối cảnh thế giới mới là Đảng Cộng Sản Việt Nam không còn đu dây được nữa. Họ phải chọn thoát Trung và đứng hẳn về phía các nước dân chủ. Nhưng đó lại chính là điều họ không biết làm."