Hội Luận "Chiến Tranh Lạnh Mới Hay Trật Tự Dân Chủ Mới?"

Xin giới thiệu đến quí vị cuộc hội luận với ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường trực của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, do ông Hoàng Bách thực hiện. Chủ đề lần này xoay quanh bài viết về Chiến tranh lạnh mới hay trật tự dân chủ mới ?.

Những suy nghĩ của tác giả về Trung Quốc và cách ứng xử mà thế giới và Việt Nam phải có. Trung Quốc đang khiêu khích gần như cả thế giới, dù là Mỹ, Ấn Độ, Úc và Châu Âu, hay trên Biển Đông. Tại sao và để làm gì? Và kết quả sẽ ra sao?