Chính trường Việt Nam nóng bỏng trước ‘Đại hội trung ương 11’ (Phạm Chí Dũng)

3 năm sau đi hi 12, mt s nhóm quyn lc - li ích cũ đã tm lui vào hu trường, nhường ch cho nhng nhóm quyn lc - li ích mi. Cuc sát pht này cũng ha hn kch tính và máu la không kém thua trn chiến hai cp trước đi hi 12. Ch có điu, đc thù ca thi đi mi đã được tô thm bi tính cht đa phe phái, đa trung tâm quyn lc hơn và do đó cũng kéo theo nhiu nhóm li ích hơn. Nếu cuc chiến trước đi hi 12 ch yếu xoay quanh trc Trng - Dũng, thì thế trn trước đi hi 13 phong phú hơn khá nhiu : các phe phái - ch yếu là phe chính ph và phe đng tranh giành quyn lc, còn Nguyn Phú Trng phi đi mt vi mt nhóm đi th mà có th bao gm phe chính ph ln bên đng mun trit tiêu s nghip cách mng ca ông ta. (Phạm Chí Dũng) 
 

Chng phi ngu nhiên mà vào thi gian này bng dưng r lên dư lun trên mng xã hi v chiếc đng h đeo tay có giá tr đến na t đng ca nhân vt quyn lc thp nht trong tam tr Đảng cộng sản Việt Nam - Ch tch quc hi Nguyn Th Kim Ngân, còn cách đây không lâu quan chc này đã b dư lun tính s có đến ít nht 300 b áo dài vi giá tr ít nht 30 t đng
Quan chc nào dính chưởng ?
Cũng không th ngu nhiên khi vào thi gian này, mt trong nhng ng c viên ca cái ghế tng bí thư, hoc ghế đúp tng bí thư kiêm ch tch nước, là Th tướng C L M V Nguyn Xuân Phúc b dư lun m x v căn bnh gi s liu ca ông ta - liên quan đến nhng thành tích tăng trưởng GDP rt n tượng, luôn trên 7% bt chp nn kinh tế Vit Nam đã sa chân vào tình trng suy thoái trong 11 năm lên tiếp k t năm 2008, nhưng li chng trưng ra được cơ s thuyết phc nào cho cách tính n tượng đó. Hu như đng thi n ra v cái chết ca mt cháu bé ti trường mu giáo quc tế Gateway - nơi được cho là có c phn chi phi ca cô con gái ca Th tướng Phúc
Hoc ln đu tiên Thường trc Ban bí thư Trn Quc Vượng - dù không nm trong tam tr nhưng v thc cht li là nhân vt quyn lc s 2 trong đng cm quyn, đã công khai ra đòn i cơ s mà t chc đoàn xe dài dng dc là rt phn cm". Cách nói va trng không va tràn ngp tính n d này đã khiến dư lun liên tưởng ngay v đoàn xe sang dài dng dc ca tân th tướng Nguyn Xuân Phúc v Hi An - mt thành ph min Trung - đ vinh quy bái t vào năm 2016 và đã b mng xã hi ly đó làm đ tài châm biếm thượng thng cùng ch trích d di.
Khong thi gian này cũng là ln đu tiên ng c viên s mt và là truyn nhân đu bng ca Nguyn Phú Trng là Trn Quc Vượng b đơn thư t cáo tung lên mng xã hi. Đơn thư này không đ cp đến hin tượng Hai Đê’ (đt và đô) ca quan chc thường trc ban bí thư, mà ch trích ông ta có thói n mt - điu ging ht Nguyn Phú Trng.
Trong khi đó, trên mng xã hi đã xut hin lot bài viết Hướng đến đi hi 13 ca tác gi ký tên Hoàng Vit, vi rt nhiu chi tiết rut rà trong ni b đng ln ni b ngành công an mà khiến người đc phi hình dung ngay tác gi là người tay trong thì mi có được nhng thông tin như thế. Nhng bài viết này chĩa mũi dùi vào mt s quan chc b chính tr còn mun đi tiếp và vươn lên mt tm cao mi như B trưởng công an Tô Lâm, Trưởng ban T chc trung ương Phm Minh Chính, Bí thư Hà Ni Hoàng Trung Hi, Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyn Văn Bình và nhng quan chc cp trung y như Trn Cm Tú - Ch nhim y ban Kim tra trung ương, Nguyn Hòa Bình - Chánh án Tòa án ti cao
Tu trung các yếu t đu đá trên là rt gn vi không khí toàn đng, toàn quân lp thành tích chào mng đi hi 13.
Nhưng ngay trước mt là mt ‘đi hi rt quan trng : Hi ngh trung ương 11 s din ra vào cui năm 2019.
Thế trn nào trước đi hi 13 ?
Nếu Hi ngh trung ương 10 vào tháng 5 năm 2019 ch yếu sp ghế cho 200 y viên trung ương, thì Hi ngh trung ương 11 thm chí còn có tm đi hi đng vi nhim v cht danh sách sơ b các gương mt y viên b chính tr cho khóa 13. Nếu Hi ngh trung ương 10 ch là cuc đu gia nhng cá bé’, thì Hi ngh trung ương 11 mi tht s là cuc sát pht ca cá mp vi nhau.
Vào cui năm 2018, Hi ngh trung ương 9 đã ly phiếu thăm dò tín nhim ca các y viên trung ương đi vi B Chính tr. Tuy nhiên điu l lùng là mc dù mc tiêu ly phiếu thăm dò tín nhim được đng cm quyn cho báo chí công b t khá sm, nhưng sau khi hi ngh này kết thúc và mãi cho đến nay vn không thy đng công b kết qu phiếu thăm dò tín nhim ca tng y viên b chính tr, đc bit là vi trường hp đc bit Nguyn Phú Trng. Mt s đánh giá cho rng s dĩ kết qu phiếu thăm dò tín nhim không được công b, hoc b giu biến đi như thế có th là do kết qu đó không tht thun li, hoc khá bt li đi vi mt s y viên b chính tr đu não, nht là ông Trng.
Ngay t bây gi, bu không khí sát pht đã tr v thi tin đi hi 12, vào năm 2015. Khi đó, cuc chiến không khoan nhượng Trng - Dũng đã kéo theo nhng chiến dch va PR va đánh đm tưng bng din ra trên mt s trang mng xã hi - nơi duy nht được li dng đ tung tóe nhng màn thanh trng chính tr.
Vào tháng Giêng năm 2015, mt cuc b phiếu thăm dò tín nhim dành cho B Chính tr đã din ra ti Hi ngh trung ương 10. Nhưng cũng như Hi ngh 9 vào cui năm 2018, kết qu thăm dò phiếu tín nhim ti Hi ngh 10 thi tin đi hi 12 đã không bao gi được công b. Tuy nhiên theo rt nhiu thông tin công b trên mng xã hi mà cho ti nay vn không h b phn bác bi các cơ quan ca đng và ca chính ph, trong khi Th tướng Nguyn Tn Dũng bt ng leo lên đu bng tín nhim ti Hi ngh trung ương 10 thì tng bí thư khi đó là Nguyn Phú Trng ch xếp th 8.
Kết qu không không thy v thăm dò tín nhim b chính tr ti Hi ngh trung ương 9 cui năm 2018 cho thy ngay c Nguyn Phú Trng - dù khi đó đã tr thành tng tch vì soán được cái ghế ca k chng may qua đi là Trn Đi Quang, cùng quyn lc đã tr nên thượng đng tp quyn đến mc chưa tng có, cũng không th t bo đm cho ông ta sut ch tch nước hoc tng bí thư, hoc c hai ti đi hi 13 do phi đi phó vi quá nhiu thù trong gic ngoài.
3 năm sau đi hi 12, mt s nhóm quyn lc - li ích cũ đã tm lui vào hu trường, nhường ch cho nhng nhóm quyn lc - li ích mi. Cuc sát pht này cũng ha hn kch tính và máu la không kém thua trn chiến hai cp trước đi hi 12.
Ch có điu, đc thù ca thi đi mi đã được tô thm bi tính cht đa phe phái, đa trung tâm quyn lc hơn và do đó cũng kéo theo nhiu nhóm li ích hơn.
Nếu cuc chiến trước đi hi 12 ch yếu xoay quanh trc Trng - Dũng, thì thế trn trước đi hi 13 phong phú hơn khá nhiu : các phe phái - ch yếu là phe chính ph và phe đng tranh giành quyn lc, còn Nguyn Phú Trng phi đi mt vi mt nhóm đi th mà có th bao gm phe chính ph ln bên đng mun trit tiêu s nghip cách mng ca ông ta.
Vượng, Phúc và còn hơn thế na
Dù Trn Quc Vượng ngày càng cng c tư thế ng c viên s mt thay cho Nguyn Phú Trng, nếu ông Trng không còn đ sc khe đ cng hiến lâu dài cho đt nước và nhân dân, bn thân Vượng li phi đi phó vi nhng nhóm quyn lc kiêm tài phit hung d mà có th ht đ ông ta vào bt c lúc nào.
ng c viên s 2 - Nguyn Xuân Phúc - là quan chc được xem là hi t đy đ tư cách mnh vì go bo vì tin, cho dù ông ta có v không được sng ái bi Nguyn Phú Trng do c tt nói quá nhiu, khoe khoang không kém ca Phúc và lúc nào cũng kè kè các đi gia bên Phúc.
Nhưng không ch có thế. Sau Vượng và Phúc còn c mt lô quan chc khác như Nguyn Th Kim Ngân, Phm Minh Chính, Trương Hòa Bình, Vương Đình Hu, Nguyn Văn Bình, Tô Lâm, Võ Văn Thưởng, Nguyn Thin Nhân, mà bt k ai trong s đó cũng đu sn sàng và nhăm nhe trám vào v trí ca mt k bi trn b văng ra t võ đài ny la.
Cái cnh hn chiến nhn nho như th ‘đp lên đu gic mà tiến y c thế din ra trong bi cnh k thù phương Bc đang cho tàu qun tho bãi Tư Chính như vào chn vô ch quyn, con dân đt Vit mt ln na rơi vào ha mt nước, còn toàn b lc lượng hi quân Vit Nam vn như th kiên đnh bám b.
Phạm Chí Dũng
Nguồn VOA, 07/09/2019