Nicaragua: Chính quyền chấp nhận quốc tế điều tra về đàn áp biểu tình (Thụy My)

Chính phủ của tổng thống Daniel Ortega và phe đối lập tập hợp trong Liên minh Công dân, tuy tranh cãi dữ dội, cuối cùng đã thỏa thuận được việc mời Ủy ban Liên Mỹ về nhân quyền, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đến Nicaragua. Các tổ chức quốc tế này đến để điều tra về việc chính quyền dùng bạo lực đàn áp biểu tình làm cho trên 160 người chết trong hai tháng gần đây.


Tại Nicaragua, chính phủ của ông Daniel Ortega và phe đối lập hôm qua 15/06/2018 với sự trung gian hòa giải của giáo hội Công Giáo, đã nối lại cuộc Đối thoại Quốc gia bị ngưng lại cách đây hơn ba tuần. Các cuộc đàm phán gay gắt diễn ra cho đến khuya hôm qua, rốt cuộc đã giúp đôi bên đạt đến thỏa thuận đầu tiên : chính quyền chấp nhận cho điều tra về việc sử dụng bạo lực đàn áp biểu tình, làm trên 170 người chết.
Thông tín viên của RFI tại châu Mỹ Latinh Patrick John Buffe cho biết thêm chi tiết :

« Đó là một tia hy vọng, là bước đầu để ra khỏi khủng hoảng. Chính phủ của tổng thống Daniel Ortega và phe đối lập tập hợp trong Liên minh Công dân, tuy tranh cãi dữ dội, cuối cùng đã thỏa thuận được việc mời Ủy ban Liên Mỹ về nhân quyền, Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đến Nicaragua. Các tổ chức quốc tế này đến để điều tra về việc chính quyền dùng bạo lực đàn áp biểu tình làm cho trên 160 người chết trong hai tháng gần đây.

Ngoài ra một ủy ban đặc biệt hôm nay được thành lập trong khuôn khổ Đối thoại Quốc gia, nhằm kiểm tra việc tái lập không khí hòa bình và an ninh trên toàn quốc. Còn về các rào cản trên đường phố và xa lộ, các sinh viên đã chấp nhận dỡ bỏ, nhưng chỉ khi nào chấm dứt bạo lực.

Nhờ kết quả ban đầu này, cuộc đối thoại hôm nay được tiếp tục. Trong chương trình nghị sự có vấn đề dân chủ hóa các định chế. Đây là chủ đề căn bản, trong đó có cả việc tổ chức bầu cử trước thời hạn, và trong trường hợp thỏa thuận được, sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng Ba sang năm ».