Phải gọi người Việt theo cộng sản là gì ? (Trương Nhân Tuấn)

Những người Việt theo cộng sản vì vậy cũng cảm thấy hổ thẹn. Do đó khi nghe ai gọi họ là "Việt Cộng", tự nhiên mặc cảm dâng tràn, rồi cho rằng gọi vậy là xách mé.
Những người cộng sản Việt không muốn người ta gọi họ là "Việt Cộng". Họ nói rằng gọi vậy là "xách mé".
Thực ra ngày xưa trước thập niên 60, dân làng quê xa xôi trong Nam gọi "lính cộng hòa" để chỉ cho lính miền Nam và "bộ đội" cho lính miền bắc. Còn những người theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam là "quân du kích".
Cho tới khi miền Bắc rập khuôn các chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội với mô hình của Mao và áp dụng tư tưởng của Marx, đảng Lao Động cầm quyền ở miền Bắc hiện nguyên hình là một chi nhánh địa phương của hệ thống cộng sản trên thế giới. Mức độ khốc liệt của cuộc chiến tăng theo với các đạo quân từ miền Bắc gởi vô Nam.
Xã hội miền Bắc bị phân cực thế nào, các tập hồi ký được xuất bản gần đây của những nhà văn từng trải nghiệm cho ta một cái nhìn tương đối toàn diện và trung thực.
Từ đó từ "du kích quân" được gọi là "Việt Cộng". Với ý nghĩa là những người Việt theo cộng sản.
Sau 75, từ này được "mở rộng", dùng để gọi chung cho tất cả những người Việt theo cộng sản.
Thực tình tôi không thấy đâu là "nghĩa xấu" của từ "Việt Cộng". Ai thấy gọi vậy là "xách mé" thì cũng cần có những lời giải thích.
Riêng về quân đội và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa luôn bị gọi một cách miệt thị "ngụy quân" và "ngụy quyền". Các từ này được dùng trong những văn bản hành chánh, hay những tập tài liệu, những bộ chính sử.
Mới đây, ông phó giáo sư tiến sĩ Trần Đức Cường, chủ biên tập chính sử 15 tập vừa xuất bản, có cho biết là các từ "ngụy quân, ngụy quyền" đã không dùng nữa, mà thay thế vào là "chính quyền Sài Gòn". Ông cũng nói thêm là bản chất của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa là được "dựng lên từ đô la, vũ khí của Mỹ". Việt Nam Cộng Hòa là "thuộc địa kiểu mới của Mỹ". Quân đội Việt Nam Cộng Hòa là "đạo quân đánh thuê".
Thực sự đây mới là những lời nhục mạ, bóp méo lịch sử.
Nếu nói Việt Nam Cộng Hòa được dựng lên bằng "đô la và vũ khí của Mỹ" thì các nước Nhật, Nam Hàn, Tây Đức, Đài Loan, Singapour, Thái Lan, Phi… cũng đều như vậy cả. Nếu quân Việt Nam Cộng Hòa là "đạo quân đánh thuê" thì quân đội của Nam Hàn, Nhật, Tây Đức, Thái Lan v.v… cũng đều là đạo quân "đánh thuê". Trên các đất nước hay vùng lãnh thổ ở trên, đều đã từng có quân Mỹ hiện diện, như Việt Nam Cộng Hòa trước kia.
Nếu có thể so sánh, Nam Hàn và Việt Nam Cộng Hòa có hoàn cảnh chính trị, địa lý chiến lược giống y như nhau. Nếu mà Bắc Hàn điên cuồng "giải phóng miền Nam" thì bây giờ làm gì có Nam Hàn một cường quốc kinh tế và quân sự như đã thấy ?
Nói rằng quân Việt Nam Cộng Hòa là "quân đánh thuê", nhưng chưa bao giờ đạo quân này tuyên bố, như lãnh đạo miền Bắc đã từng tuyên bố, "ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc".
Miền Bắc, từ cây súng tới viên đạn, từ hột gạo tới gói lương khô, đều đến từ Trung Cộng, Nga Xô. Lãnh đạo miền Bắc cầm súng Nga, ăn gạo Tàu thì phải có lời "đạo lý" như vậy.
Các chế độ cộng sản trên thế giới lần lượt sụp đổ. Những chế độ cộng sản còn hiện hữu là những vấn đề "bức xúc" của dân tộc đó.
Những người Việt theo cộng sản vì vậy cũng cảm thấy hổ thẹn. Do đó khi nghe ai gọi họ là "Việt Cộng", tự nhiên mặc cảm dâng tràn, rồi cho rằng gọi vậy là xách mé.
Bên Tây có câu "on appelle un chat un chat, un chien un chien" - người ta gọi con mèo là con mèo, con chó là con chó.
Gọi Việt Cộng là gọi đúng tên "những người Việt theo cộng sản".

Trương Nhân Tuấn

Nguồn : fb.nhantuan.truong, 28/08/2017