Thượng bất chính (Huy Đức)

Nhà dột từ nóc. Trước khi TBT Nông Đức Mạnh và TT Nguyễn Tấn Dũng trơ trẽn đưa những đứa con không tài cán, không công trạng gì vào Trung ương, tình trạng "đồng chí này con đồng chí nào" không trở thành "DỊCH" như thế. Không thể đòi hỏi liêm sỉ của những kẻ dùng quyền bính để vơ vét. Thâu tóm ghế cũng là vơ vét, vơ vét cơ hội của những người tử tế. Muốn chống tình trạng này thì không thể kêu gọi quan lại giảm lòng tham mà phải định ra thiết chế ngăn chặn.


Nhà dột từ nóc. Trước khi TBT Nông Đức Mạnh và TT Nguyễn Tấn Dũng trơ trẽn đưa những đứa con không tài cán, không công trạng gì vào Trung ương, tình trạng "đồng chí này con đồng chí nào" không trở thành "DỊCH" như thế. Không thể đòi hỏi liêm sỉ của những kẻ dùng quyền bính để vơ vét. Thâu tóm ghế cũng là vơ vét, vơ vét cơ hội của những người tử tế. Muốn chống tình trạng này thì không thể kêu gọi quan lại giảm lòng tham mà phải định ra thiết chế ngăn chặn.

Chính sách cán bộ hiện nay tuy có luân chuyển nhưng về hình thức thì người đứng đầu chính quyền địa phương do HĐND bầu chứ không phải do TW bổ nhiệm nên không thể áp dụng luật hồi tỵ (tức là không làm quan tại địa phương) nhưng hoàn toàn có thể áp dụng những nguyên tắc của luật hồi tỵ. Theo đó, không một người thân ở hàng vợ, con, dâu - rể, anh em ruột nào của một cán bộ được bổ nhiệm vào các chức vụ thuộc cấp quản lý của cán bộ đó trong thời gian cán bộ đó đương chức cho tới ít nhất một nhiệm kỳ sau khi cán bộ đó thôi chức.
Ví dụ, một người đã ở trong ban bí thư thì vợ, con, dâu - rể, anh em ruột không thể được bổ nhiệm vào các chức vụ phó chủ tịch tỉnh, thứ trưởng; một người đã ở trong bộ chính trị, bộ tứ thì người thân (theo hàng này) không được bổ nhiệm vào các chức vụ từ đầu tỉnh trở lên; không được giới thiệu vào ban chấp hành trung ương. Các cấp thấp hơn cũng theo trật tự đó. Nghĩa là những người như cậu ấm Nghị dẫu có thực tài thì cũng chỉ có thể được giới thiệu vào TW từ khóa 13 chứ không phải lẻn vào từ khóa 11 khi bố đang ở trên đỉnh cao quyền lực.

Tôi không nói cấm bổ nhiệm vì những người như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng... có đủ người để ký xếp ghế cho con cái họ. Những trường hợp như vợ, anh em ruột mà cùng lúc được thăng cấp khi mà cha anh mình không nắm giữ các chức vụ nằm trong diện cấm nói trên thì phải điều chuyển một trong hai người sang cơ quan hoặc địa phương khác. Một quy chế cán bộ như vậy cần phải được ban hành ngay thay vì cứ phải thanh tra, kiểm tra hay kiểm điểm lên, kiểm điểm xuống.
Huy Đức
(FB Trương Huy San)