‘Khủng bố nhân quyền’ : Thủ tướng Phúc sẽ được gì ở Mỹ ? (Phạm Chí Dũng)

Cũng quá khó để tưởng tượng rng chuyến công du M vào cui tháng 5/2017 ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc s gt hái nhng kết qu kh quan cho chế đ cm quyn, đc bit v thương mi, khi bu không khí vào thời gian din ra Đi thoi nhân quyn M-Vit kỳ 21 như th ‘khng b.’
Đối thoi nhân quyn M-Vit kỳ 21 đã kết thúc ti Hà Ni trong khí sc còn u ám hơn c nhng năm trước. Khi đến Sài Gòn, khó mà nhn ra mt thoáng cười, mà ch là nhng cái nhăn trán, nhíu mày đy âu lo ca các thành viên đoàn đi thoi Hoa Kỳ, t bà trưởng đoàn Virginia Bennett đến n chuyên gia nhân quyn Jenifer…
Cũng quá khó để tưởng tượng rng chuyến công du M vào cui tháng 5/2017 ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc s gt hái nhng kết qu kh quan cho chế đ cm quyn, đc bit v thương mi, khi bu không khí vào thời gian din ra Đi thoi nhân quyn M-Vit kỳ 21 như th ‘khng b.’
"Khủng b" hơn hn các năm trước
"Chiến dch khng b" được khi đu t Khánh Hòa. Khong ba ngày trước khi cuc Đi thoi nhân quyn M-Vit din ra, mt lc lượng công an và công chức lên đến 50 người đã bao vây vòng trong vòng ngoài nhà ca blogger M Nm Nguyn Ngc Như Quỳnh Nha Trang trong tình cnh Như Quỳnh đã b công an tng giam t cui năm trước, nhà ch còn người m ca ch và hai bé nh. Công lun nhân quyn phn n : làm gì và nhm mc đích gì mà công an li huy đng mt lc lượng ln đến thế đ ngăn cn không cho mt người ph n và hai cháu nh yếu đui ra khi nhà ? Phi chăng công an đang mun th uy quyn lc ngay trước Đi thoi nhân quyn M-Vit, đng thời phn ng trước vic B Ngoi giao M trao gii "Người ph n can đm" cho Nguyn Ngc Như Quỳnh vào tháng Ba năm nay ?
Có hàng loạt du hiu và biu hin cho thy không khí trn áp trước Đi thoi nhân quyn M-Vit năm nay là căng thng, căng thng mt cách c ý, hơn kỳ đi thoi vào năm ngoái, thm chí hơn hn các kỳ đi thoi nhân quyn M-Vit t năm 2013 đến nay.
Khi quan hệ Vit-M mt ln na được "bình thường hóa" vào năm 2013 và trước chuyến đi M ca nhân vật Ch tch nước Trương Tn Sang, đã không xy ra trn áp trên din rng nhng nhà hot đng nhân quyn trước và trong khi ông Daniel Baer, Phó Tr lý Ngoi trưởng M ph trách v Dân ch, Lao đng và Nhân quyn, đến Hà Ni.
Trong hai năm 2015 và 2016, những cuc đi thoi nhân quyn M-Vit do Tr lý ngoi trưởng M ph trách v Dân ch, Lao đng và Nhân quyn Tom Malinowski dn đu cũng không gp phi quá nhiu thách thc như năm 2017, dù ông Malinowski rt cuc đã phi tht lên mt triết lý cay đng "Việt Nam không th c th mt chc người này ri li bt mt chc người khác đ thế vào".
Năm nay, những nhân vt bt đng chính kiến có mi quan h rng vi M và quc tế đã đc bit b công an "săn sóc tn tình" ngay ti nhà. Hà Ni, nhà báo Phm Đoan Trang bị công an canh ca "ni bt xut ngoi bt nhp". Tiến sĩ Nguyn Quang A tiếp tc b công an "mi du lch" vào bui ti ông được phái đoàn M mi ăn ti. Sài Gòn, bác sĩ Nguyn Đan Quế, người có mi quan h mt thiết vi cng đng người Vit hải ngoại M, cũng nm trong tình trng tương t : b công an cm cn không cho ra khi nhà đ d mt ba ăn ti ti nhà bà Mary Tarnowka, Tng lãnh s M. Nhiu nhà hot đng nhân quyn khác b ngăn chn, câu lưu…
Nhưng "thành tích" sâu xa nht ca chính quyền Vit Nam là bt cóc và tng giam Hoàng Bình, mt nhà hot đng dân s, ngay trước khi Đi thoi nhân quyn M-Vit kỳ 21 din ra. Hoàng Bình là Phó Ch tch Phong trào Lao đng Vit, mt t chc xã hi dân s tranh đu cho quyn li ca người lao đng và công đoàn độc lp. Vic Hoàng Bình b bt có th được xem là cú v mt ca chính quyn Vit Nam đi vi yêu cu v quyn lao đng do Hoa Kỳ và phương Tây nêu ra.
Có thể gii thích v chiến dch trn áp nhân quyn vào năm 2017 như mt não trng và thói quen thông thường ca chính quyn và giới công an tr Vit Nam. Nhưng ngoài lý do đó, liu còn n giu mc tiêu nào khác ?
Ai "khủng b nhân quyn" ?
Thông tin chính thức đã được phát ra : Tng thng Trump s tiếp đón Th tướng Nguyn Xuân Phúc ca Vit Nam ti Washington. Chuyến công du M ca Th tướng Phúc s bt đu t ngày 29 và kéo dài đến ngày 31/5/2017.
Công luận nhân quyn lp tc phát ra câu hỏi : phải chăng như thường l, c có mt nhân vt lãnh đo nào ca chính th Vit Nam ra nước ngoài là y như rng xut hin mt đng tác phá đám ca nhng đi th chính tr trong nước ?
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, mt nn nhân thường xuyên ca Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong bức thư ng "Không được biến nhân quyn thành vt hy sinh cho đu đá ni b đng" gửi "Các phe phái đang tranh giành quyn lc trong b chính tr Hà ni, Tân Bí thư thành y Sài Gòn Nguyn Thin Nhân, Giám đc công an Sài Gòn & B trưởng công an", đã nói toạc ra :
"Cấu xé nhau thì được, nhưng không được nuôi dưỡng nhng ý đ bn thu nhm biến Phong trào Nhân Quyn – Dân Ch Vit Nam thành vt hy sinh cho cuc chiến đu đá ni b. Tôi rt nghi ng rng nhng đòn liên tiếp đàn áp nhân quyn ca công an trong mấy ngày qua là nhm phá đám chuyến đi M ca ông Nguyn Xuân Phúc vào cui tháng 5/2017".
Nhưng ông Phúc cũng là nhân vt va "lên ging" trong mt cuc hp chính ph khi ch đo "công an phi đm bo tuyt đi an ninh chính tr"…
Hoặc c cho là ông Phúc không hẳn thiên v đàn áp nhân quyn, ai và nhng ai đã thc hin chiến dch này ? Nhng đi th chính tr hin thi ca ông Phúc là ai ?
"Tái hòa nhập" CPC ?
Bất lun thế nào, lng trong bu không khí "Vit Nam luôn quan tâm và ci thin các quyn làm người", Đi thoi Nhân quyn M - Vit kỳ 21 đã din ra như kch bn ca bao ln trước : tiếp cp th trưởng ngoi giao M ch là mt v trưởng thuc B Ngoi giao Vit Nam. Mà Vit Nam, ai cũng biết cp v trưởng còn chng bao gi nm trong danh sách 200 "tinh hoa quyền lc" ca Ban chp hành trung ương.
Phía Việt Nam vn ch thoi mái ha hn "s ci thin", nhưng sau đó hoàn toàn không làm bt kỳ điu gì đ gim bt đàn áp nhân quyn, mà có làm đ báo cáo ra quc tế thì cũng chng có gì chng minh được… Tt c ch đ tr treo và "câu gi".
Chuyến đi M ca Th tướng Nguyn Xuân Phúc, cũng bi thế, có rt nhiu kh năng s gp phi s phn đi d di ca cng đng người Vit hi ngoi. Cũng chng có tín hiu nào cho thy kết qu mà gii chóp bu Vit Nam mong đợi nht : Hip đnh thương mi song phương Vit-M s được phía Hoa Kỳ d dàng thông qua, nht là hip đnh này còn phi được Quc hi M xem xét k lưỡng. Trong Quc hi đó li có nhiu ngh sĩ M đc bit chú tâm và lên án tình trng đàn áp nhân quyn Vit Nam.
Vietnam Caucus, một t chc các ngh sĩ ca Quc hi M quan tâm đến nhân quyn Vit Nam, chc chn s không b qua thc trng khn qun đó. Được biết sau cuc Đi thoi nhân quyn M-Vit kỳ 21, vài ngh sĩ M thuc nhóm Vietnam Caucus s đến Việt Nam đ mt ln na kim chng xem chính ph nước này đã làm được nhng gì đ có th được Tng thng Trump loi Vit Nam khi danh sách 16 nước "gây hi" cho nn kinh tế M, cũng như y ban ca M v T do Tôn giáo Quc tế nên có thái đ thế nào khi tiếp tc chiến dch vn đng đưa Vit Nam tr li danh sách CPC (Các quc gia cn đc bit quan tâm v t do tôn giáo).
Nếu b "tái hòa nhp" CPC, cánh ca đ Vit Nam lt qua nhm tiếp cn vi đnh chế thương mi song phương vi M và bu sa tín dng ca các tổ chc tài chính quc tế rt có th s đóng hn li. Khi đó, đng biết kiếm đâu ra tin đ "nuôi thân" ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 30/05/2017