Hoàng gia Hà Lan hoãn thăm Việt Nam liên quan gì đến cuộc đốt lò ở thượng tầng? (Hoàng Trường)

Hin chưa rõ thông tin khng đnh rng vic Vua và Hoàng hu Hà Lan bt ng hoãn thăm Vit Nam có liên quan gì tchuyn xáo trn ni b ca Hà Ni?


Hoàng gia Hà Lan ra thông báo, chuyến thăm cp nhà nước ca vua Willem-Alexander và hoàng hu Maxima phi hoãn li do phía Vit Nam "yêu cu", vi lý do "tình hình ni b".

Chuyđng sau sân khu Ba Đình

Ngày 15/3/2024, Lê Nguyn Hương Trà viết trên FB ca mình :‘Câu lc b Qung Ngãi tng quen thuc vi người hâm m khi tham gia đđn ti các gii Hng nht, nhì quc gia, nay va có ngôi sao nđơn xin gii ngh. Nick Name ‘Thang Dang’ bình lun ngay tp l : V sm vui thú đin viên cũng được thôi, ĐoàĐng đi lên có nđược gì đâu, lên tiếp na càng nguy him cho đt nước, dân tuý thay vì k tr’ (1).

Hương Trà, tcô gáĐ Long cách đây hơn mt năm cũng là Facebooker tng báo tin, đương kim Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc (bí danh là By Phúc) by gi sp mt chc. Facebook cá nhân này tng có hàng triu người theo dõi, hđó viết : "Căng thng và kch tính đến tn nhng phút cui cùng, ngôi sao Câu lạc bộ bóng đá Qung Nam, cu th s 7 (tc By Phúc) đã b rút th đ trut quyn thi đu. Anh chun b ri sân, chm dt s nghip cu th nhà ngh"… (2).

Tin git gân ln này vn do cô gáđưa ra, nhưng li nói v Câu lạc bộ Qung Ngãiđa danh nơông Thưởng làm Bí thư Tnh y mt thi !

Và cái tin liên quan đến vic Ch tch nước Võ Văn Thưởng có kh năng phi ri sân, chm dt s nghip…’ còn có th d đoán phn nào qua tiết l ca Hoàng gia Vương quc Hà Lan :Chuyến thăm cp Nhà nước ca cđôi Hoàng gia Hà Lan ti Vit Nam bt ng b hoãn vài ngày trước khi bđu. Văn phòng báo chí Chính ph Hà Lan hôm th Năm (15/3) thông báchuyến thăm cp Nhà nước Hà Lan ti Vit Nam d kiến bđu vào tun tđã b hoãn vào phút cui, theo yêu cu ca chính quyn Vit Nam (3).

Theo d kiến, Vua Willem-Alexander d đnh s cùng Ch tch nước Võ Văn Thưởng d khán cuđua thuyn rng truyn thng ca Vit Nam. Lch trình còn cho thy bui ti 19/3 s có tic chiêđãi do ông Võ Văn Thưởng và phu nhân t chc. Nguyên th hai nước s có bài phát biu ti bui tic này Vua Willem-Alexander và Hoàng hu Maxima không sang Hà Ni nhng ngày ti, song Website Hoàng gia Hà Lan thông báo chuyếđi ca các pháđoàn kinh tế và doanh nghip vdin ra như kế hoch.

Nếông Thưởng phi b ngang s nghip thì đây là mt câu chuyn vô tin khoáng hu có th xáo trsân khu chính tr Ba Đình. Tht khó tin khi mà trong mt nhim k và ch trong 13 tháng, ti khoá 13, li có đến hai ông Ch tch nước, trong đó ông Thưởng còđược d kiến s là "candidate" Tng bí thư tương lai, b ngã nga (5). Hin nhiên là hơn 800 t báo do Nhà nướnuôi và hàng trăm trng mng do Nhà nướghép đu chưđược lnh ca Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, bđèn xanh cho đưa tin này. Mà tht ra, Thượng tướng Nghĩa cũng ch làm vì’, bn thâông cũng phi ch cái gy ch huy duy nht, t Văn phòng Tng bí thư cho phép các básao y bn chính ! Nhưng dù báo chí chính thng b ‘đóng hàm thiếc, truyn thông ngoài lung trong ngày 15/3 vn liên tc có phóng s và bình lun khá chát chúa v tin đn có mt không hai, tính đến nay, trong ni b Ba Đình.

Câu chuyn v Ch tch Thưởng lan truyn sau cái hôm trên bu tri Hà Ni, cùng lúc xut hin hai mt tri, là chuyn xưa nay chưa h có. Mc du các nhà thiên văn hcung đình có đưa ra mt vài cách gii thích cho có v khoa hc, nhưng bàn dân thiên h chng my ai tin (6). Ngay by gi, cáGià làng  Th đô đã phán, hin tượng thiên nhiêy báo hiu, đt nước không th có hai Vua. Cho nên, mt trong hai Mt Tri s rng smĐó là tin vào chiu 11/3. Và ch sau đó hai ngày, 13/3, chuyn v ông Võ Văn Thưởng được gii tho tin xôn xao khi phiên hp cùng ngày ca Tiu ban Nhân s Đi hi 14, do Tổng bí thư Nguyn Phú Trng ch trì, va kết thúc.Qua phát biu dài hơn 3.600 ch, có th phát hin ra mt vài du hil.L nht là, Tổng bí thư đã truyđt ch th mi. T nay, cy nàđ c ai vào Trung ương thì cy s chu trách nhim, ch không phi là Đi hĐngtheo như Điu l quy đnh trước nay. Ngoài ra, ông Trng tiếp tc răđe loi quan chlàm vic gì, gi chc v gì cũng ch tính đến li quyn, bng lc cho cá nhân mình, gia đình mình trước nht, quên c thanh liêm, danh d" (7).

Đêm dài còn lm mng

Liu ch th và li răđe trên có liên quan gì đến tin đn v Võ Văn Thưởng, ‘đ t rut công Trng, có th mt chc ? Có liên quan gì đến hàng lot các Bí thư, Ch tch tnh vđượđích thân Tng bí thư la chqua 5 bướ 7 bước, mà ông Trng tng xoa tay mãn nguyn, nhưng rđã có c tá ci tươi t cáđng chí vđược chn b vào lò, khiếông Trng thc s đau đu ? Mà có l đau đu nht là hàng lot các quan chđu tnh, đu ngành, k c đương chc lđã h cánh ti các tnh Qung Ngãi và Vĩnh Long là quê hương và là nơông Thưởng tng công tác (8). Tin rò r, sau báo cáo ca Ban Ni chính Trung ương, Ủy ban Kim tra Trung ương và B Công an ti cuc hp nói trên, tt c đã tho lun sâu sc và nht trí khuyên gii, trên thc tế là đã ‘ép Ch tch nước Võ Văn Thưởng phi làđơn xin thôi tt c các chc v đang gi, t Ch tch nước, Ch tch Hđng Quc phòng An ninh, đến Tng tư lnh các lc lượng vũ trang nhân dân (9).

Nếu tin đn là đúng, ông Võ Văn Thưởng, chc cũng ging như ông Nguyn Xuân Phúc trướđây, s được Trung ương và B Chính tr dành cho mđân là nói li tin bit trước khi ri chính trường. Ch đến lúy, hy vng s có nhiu thông tin hơn.

Qu như Facebooker Lê VăĐoành sơ kết, ch sau hơn mt năm nhm chc, thay thế Nguyn Xuân Phúc ngi vào ghế ch tich nước, Võ Văn Thưởng có th gp s c gia chng. Chiếc ghế này dường như có dp, nhiu chuyn không hay xy ra khi ai đó ngi vàđy. Năm 2016, Đi tướng TrĐi Quang tiếp qun chiếc ghế y chưđược mt năm thì b mbnh l. Tháng 10/2018, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng thay ông Quang, kiêm chc Ch tch nước. Na năm sau, vào tháng 4/2019, ông Trng b đt qu trong chuyến kinh lý  Kiên Giang. Sau đi hi 13, giành được quy chế nhân s đc bit ngi li ghế Tổng bí thư nhim k th ba, ông Trng đã bàn giao chc này cho Nguyn Xuân Phúc. Tháng 1/2023, gia đình ông Phúc b vướng vàđán test kit ViÁÔng Phúc t chc ! (10).

Tin v Võ Văn Thưởng lan truyn gi