Ý nghĩa chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Việt Nam (Đinh Hoàng Thắng Lê Hoàng Mai)

Tương đng và d bit qua chuyến thăm Trung Quc ca Thủ tướng Phm Minh Chính

Xem vậy để thấy, dù Bắc Kinh có tiếp tục đòi hỏi nhiều "vật cược" khác nữa thì cách hóa giải của Việt Nam dường như vẫn là lấy lợi ích quốc gia – dân tộc làm hệ quy chiếu trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay.


Chuyến thăm Trung Quc ca Th tướng Chính kết thúc hôm 28/6/2023. Hà Ni chc chn thu cđượý đ chia r quan h Vi M, còn Bc Kinh thì i guc trong bng" Vit Nam. Xưa là triu cng. Ngày nay, vt cược Trung Quđòi hi là gì?

Chuyến thăm công Chính va qua có yếu t đc bit. Trong c hai thông cáo báo chí, mt ca Thông tn xã Vit Nam (TTXVN) và mt ca Tân Hoa Xã (THX), cách đưa tin và bình lun v chuyến thăy có nhng phn thng nht và khu bit khá rõ. Cui năm ngoáđến nay, t khi Tng bí thư Nguyn Phú Trng thăm Bc Kinh v (ba ngày sau rút xung còn hai)  vi 13 ni dung trong Thông cáo chung gia hai Đng  mi chuyến thăm khác sau đó đu có th xem như nhng toa tàu trên con đường ray đã thành nếp, c thế mà qua li. Cáđoàn cao cp t Hà Ni sang Bc Kinh hay đo ngược vn thế. Tuy nhiên, ln này, Thông cáo phía THX đưa ra dài ch bng phân na phiên bn TTXVN, chính vì vy mà ni dung ca THX li có phn cô đng hơn, khó pha loãng các d bit ln bđng gia hai bên (so vi bn ca Vit Nam) qua các cuc hđàm và tiếp kiến.

"Kháng M vin Trung" trong bi cnh mi

Theo Thông cáo do phía Bc Kinh đưa ra ngày 27/6/2023, Ch tch Tp Cn Bình tuyên b, Trung Quc coi Vit Nam là mưu tiên trong ngoi giao láng ging và đang n lc xây dng mt "cng đng có chung tương lai" vi Vit Nam, mt la chn chiến lược mà Trung Quđã thiết kế da trên s phát trin lâu dài ca quan h song phương. Ch tch Trung Quc Tp Cn Bình cho biết hai bên nên cùng nhau xây dng "Vành đai và Con đường" cht lượng cao, nhm tăng cường sc mnh tng hp ca các chiến lược phát trin, tn dng li thế b sung và đy nhanh hp tác thiết thc trong các lĩnh vc như cơ s h tng, hi quan thông minh và năng lượng xanh. Ch tch Tp Cn Bình hoan nghênh Vit Nam tham gia "Diđàn hp tác quc tế Vành đai và Con đường ln th ba" và Hi ch trin lãm nhp khu quc tế Trung Quc vào na cui năm nay. Cui thông báo, Tập Chủ tịch kêu gọi hai bên cùng phđi vic tách ri và cđt chui cung ng và công nghip, đng thi phđi chính tr hóa các vđ kinh tế, khoa hc và công nghÔng Tp c võ, hai nước (Trung Quc và Vit Nam) nên bo v s c ông bng và công bng quc tế, cũng như các quyn và lích phát trin ca mi nước.

Li kêu gi "kháng M vin Trung" nói trên cđược coi là mt hiu triu nghiêm cn, vì hai l. Th nht, t đu tháng 3/2023, Ch tch Tp Cn Bình đã công khai tuyên bố "Các nước phương Tây do M dđđang thc hin các bin pháp ngăn chn, bao vây và đàáp toàn din Trung Quc. Điu nàđã mang li nhng thách thức nghiêm trọng chưa từng có đi vi s phát trin cđt nước Trung Hoa"Điu này mang ý nghĩa hàn, ai đi vi M là chng Trung Quc. Th hai, t 1/7 này, Lut Quan h đi ngoi do Quc hi Trung Quc va thông qua có hiu lc, như mt ct mc mi trong cách Bc Kinh s x lý các vđ quc tế. Vi bi cnh được cho là M dùng các lnh trng pht và tìm cách thúđy hp tác vi cáđng minh, trong đó có Vit Nam, kim chế Bc Kinh, thì đng thái mđây ca Trung Quc ha hsự đáp trả đối với thế lực nào "có ý đồ xấu" đi theo Mỹ.

Trong ý nghĩa y, bài bình lun trê"Global Times" hôm 26/6 – ch mt hôm sau khi tàu sân bay USS Ronald Reagan cp cng trong chuyến thăĐà Nng  phi chăng cũng hàý như mt li nhc nhở "Hoa K n lc nâng cp quan h vi Vit Nam bng cách gieo rc các mi bt hòa Bc Kinh  Hà Ni. Trong bi cnh Hoa K tăng cường trin khai Chiến lượĐ Dương  Thái Bình Dương (IPS), nước nàđang hướng trng tâm chú ý vào Vit Nam. Tuy nhiên, bt chp nhng n lc ca Washington nhm lôi kéo Hà Ni v phía mình đ đđu và bao vây quân s Bc Kinh, Việt Nam khó có thể cắn câu".

Trong khi đó, bn thông cáo do BáĐin t Chính ph (chinhphu.vn) công b thì "hin hòa" hơn và dĩ nhiên, tránh nhđến M và phương Tây. Bn thông cáo này gm 1200 ch, dài gđôi bn ca THX. Nếu tính gp c các hođng công Chính tham d Hi ngh Diđàn Kinh tế Thế gii (WEF) Thiên Tân, thì bản do chinhphu.vn công bố dài hơn gấp sáu lần (hơn 3900 t) so vi bn ca THX (chưđến 600 ch). Ch nhìn v lượng chđ thy Vit Nam coi trng các pha "trình din" biết nhường nào. Tđây, có th thy rõ ý đ "din" ca Vit Nam là đ làm chùng bt nhng căng thng mà các dư lun viên Trung Qu"bình lon" v chuyến thăm Bc Kinh công Phm Minh Chính trong bi cnh M, Vit chun b nâng cp quan h.

Hãy nghe chuyên gia quân s Trung Quc kiêm nhà bình lun truyn hình Song Zhongping nhn mnh vi Global Times hôm 23/6 rng, Trung Quc là ch đ không th tránh khi trong quá trình nâng cp quan h Vi M. Bình lun viên này lưý, Washington s dng các vđ liên quan đến Trung Quc như mt con bài thương lượng trong các cuđàm phán vi Vit Nam v tăng cường hp tác. Nói cách khác, bang giao Vit Nam  Trung Quc càng tr nên căng thng thì M càng thưởng cho Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam.

"Vt cược" Bc Kinh đòi hi Hà Ni…

"Yếu t đc bit" trong chuyến thăm Bc Kinh va qua công Chính là gì ? Tham kho tiếp bình lun trê"Global Times": "Mc dù Hoa K và Vit Nam đã xích li gn nhau hơn trong nhng năm gđây, không th b qua nhng xung đt cơ cu gia hai quc gia dđến mt lòng tin chính tr. Mi bt hòa gia hai bên v vđ lch s ca chiến tranh vn chưđược gii quyết hoàn toàn. Cùng vi nhng mâu thun không th hàn gn ca hai bên v các giá tr tư tưởng và vđ nhân quyn, đây là nhng nguyên nhân quan trng cn tr s hp tác cht ch hơn gia Hoa K và Vit Nam".

Có mt thc tế căn bn mà bài bình lun đã b qua : Mi quan h Vi M hin nay được chính các quan chc cp cao trong B Ngoi giao Hà Ni tha nhn, nó đã t đng nâng cp trên thđa và nay đã hi t đđ các yếu t chiến lược quan trng nht. Đy là chưa nói, 96% người Vit Nam thích làm ăn vi M. Xem vđ thy, mt trong nhng "vt cược" Trung Quđòi hi t Vit Nam là không được quên nhân tố "ý thức hệ" và không được xem nhẹ "hội chứng Mỹ" đã b chính quyn và người dân Vit Nam gác sang mt bên.

Như đ h tr cho xu hướng khó đo ngược nói trên, ti thông cáo hôm 30/6/2023, Nhà Trng cho biết C vn An ninh Quc gia Jake Sullivan va tiếp Trưởng ban Đi ngoĐng cng sn Vit Nam Lê Hoài Trung hôm 29/6. "Hai bên tái khng đnh sc mnh ca quan h song phương gia hai nước nhân dp k nim 10 năm thiết lp quan h Đi tác Toàn din Hoa K  Vit Nam và tho lun v nhiu lĩnh vc hp tác trong tương lai, bao gm năng lượng, biếđi khí hu, đu tư, giáo dc, nhân quyn và n lc duy trì hòa bình và đnh  Đ Dương  Thái B