Việt Nam có nên quốc tế hóa cảng Cam Ranh và Đà Nẵng ?


 


Việt Nam có nên quốc tế hóa cảng Cam Ranh, Đà Nẵng khi đất nước đang "tứ bề thọ địch như hiện nay".

Mời quí vị theo dõi hội luận sau qua phần dẫn dắt của Thanh Trúc và các khách mời : Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc ; ông Nguyễn Gia Kiểng và đại diện Câu lạc bộ Hiếu Đằng ông Lê Thân.

Nguồn : RFA, 24/10/2022