Cựu công an Lê Chí Thành nói "bị tra tấn dã man trong trại tạm giam" (Tuấn Khanh)

Lut sư Đng Đình Mnh, ngườđi din và bào cha cho anh Lê Chí Thành, k rng vào ngày 19-10, cui bui gp mt, trước hai điu tra viên là LưĐc Nghĩa, Nguyn Th Hnh, anh Lê Chí Thành đã khng đnh anh đã b tra tn, và b treo ngược lên sut by ngày. Mi sinh hoăn, ngđi v sinh đu din ra  mt ch. Nhiu ngón tay ca anh Lê Chí Thành đã gn như b tê lit. Hai châđi không còn vng.


Cựu công an Lê Chí Thành nói "bị tra tấn dã man trong trại tạm giam"

Lê Chí Thành, cđúy công an b bt giam vào tháng 4/2021 vì dám t cáo cp trên tham nhũng, hin có li t cáo rng anh b nhng đòn thù tra tn dã man  Tri tm giam Công an Thành ph Th Đc. Bà Lê Th Phú, m ca công an Lê Chí Thành, cũng xut hin trên mt video cá nhân vào ngày 29/10/2021, đc thư đòi công bng cho con trai bà, trong đó nhn mnh rng anh Thành "b trói treo hai tay, hai chân sut by ngày trong mt hm ct".

Lê Chí Thành tng là đúy công an, công tác ti mt s tri giam và đã b k lut, b tước danh hiu Công an nhân dân vào năm 2020. Trướđó, anh xut hin trên nhiu video livestream, vi ni dung t cáo lãnh đo các tri giam tham nhũng, lm dng sc lao đng ca tù nhân vào vic riêng, hành x tàác vi các tù nhân ln tui Nhng video liên tc t cáo và vch mt công khai nhiu lãnh đo tri giam ca anh Lê Chí Thành, cũng khiến kéo theo nhiu sĩ quan khá các tri giam lên tiếng ng h, xác nhn nhng điu anh Lê Chí Thành nói là đúng.

Hin nay nhng video này nhanh chóng biến mt trên nn tng YouTube mà không rõ lý do là vì sao, cũng như không ai biết s phn ca nhng công an viên hưởng ng hođng ca anh Lê Chí Thành ra sao.

Cùng vi nhng li t cáo trên mng YouTube và Facebook, anh Thành nói rng anh cũng có gđơn t cáđđến các cơ quan chc năng, đúng theo lut pháp Vit Nam, nhưng không có ai tr lđơn thư t cáo ca anh.

Mt thi gian dài cui năm 2020 và đu năm 2021, Lê Chí Thành tng được cng đng mng tìđến như mt hin tượng khi chuyêđăng ti các video "giám sát" cnh sát giao thông đang làm vic, gây xôn xao dư lun.

Ngôn ng trong dân chúng gi nhng cnh sát giao thông chn xe tìm cách pht tin b túi riêng là "bđi kiếm bánh mì". Tinh trng nhũng lm này là có tht, và vn din ra  nhiu nơi ti thành H (H Chí Minh). Mc dù người dân liên tđưa ra nhng hình nh chng minh cho thy cnh sát giao thông lm quyn, mãi l nhưng s bao che vn din ra, khiến hu như người dân ai cũng tc gin.

Trong mt ln livestream,khi nghe mi người ta thán v t nn này, anh Lê Chí Thành nói vi tư cách là mt công an viên rng anh s tìm cách giám sát nhng nơđược người dân nhn tin cho biếđang có tình trng như vy. Nhng video mà anh Lê Chí Thành quay trc tiếp, đến cht vn nhóm cnh sát giao thông đang làm tin người dân, khiến nhng cnh sát giao thông phi b chy, thm chí tìm mi cách đ che bng tên vì s b phát hin, khiến người dân theo dõi mi lúc mt nhiu. Có nhng video, s lượng người theo dõi vượt con s mt triu trong vài gi.

Cui cùng, vào ngày 14/4, Cơ quan cnh sáđiu tra Công an Th Đđã hoàn tt các th tc khi t v án, khi t b can, lnh bt tm giam đi vi Lê Chí Thành (38 tui, h khu thường trú tnh Bình Thun, ng qun 12, Thành Hđ điu tra v hành vi chng người thi hành công v. Theo cơ quan điu tra, trướđó, Lê Chí Thành đã nhiu l"cn tr lc lượng chc năng đang thc hin nhim v, to c khiêu khích, xuyên tđưa thông tin sai s tht v hođng công v, ri phát tán lên mng xã hi, mđích là thu hút người theo dõđ trc li cá nhân, tác đng xđến an ninh trt t".

lct2

Ông Lê Chí Thành b công an bt giHình : Tin Phong

Cho đến nay, ti danh ca anh Lê Chí Thành là "chng người thi hành công v", nhưng giai đođiu tra đến by tháng vn chưa kế thúc.

Bà Phú, m ca anh Lê Chí Thành cho biết rng lâu nay cáđiu tra viên nói vi bà rng anh Thành vn luôn khe mnh và không có vic gì phi lo.Nhng tiết l mi nht t tri giam khiến cho bà cm thy kinh hoàng : ngoài chuyn tra tn, còn là s la dđáng s t cáđiu tra viên.

Lut sư Đng Đình Mnh, ngườđi din và bào cha cho anh Lê Chí Thành, k rng vào ngày 19-10, cui bui gp mt, trước hai điu tra viên là LưĐc Nghĩa, Nguyn Th Hnh, anh Lê Chí Thành đã khng đnh anh đã b tra tn, và b treo ngược lên sut by ngày. Mi sinh hoăn, ngđi v sinh đu din ra  mt ch. Nhiu ngón tay ca anh Lê Chí Thành đã gn như b tê lit. Hai châđi không còn vng.

Ngay khi phát hin tình trng sc khe nguy kch ca anh Lê Chí Thành, Lut sư Mnh đã yêu cu phíđiu tra viên ghi tt c nhng chi tiết này vào trong biên bn làm vic, nhưng h t chi. Tuy vy, h nói rng s chuyn ghi chú s vic nàđ đ ngh gii quyết.

Bà Phú, khóc và nói trong video t cáo, cu xin cng đng mng cùng lên tiếng đ cu con trai bà. Vì bà tin rng trong tri giam, s tr thù vi nhng đòn tra tn dã man đang giết ln giết mòn anh Thành.

Hin Lut sư Đng Đình Mnh đã gi thư đến Giáđc công an Th Đc và Vin Kim Sát Th Đđ yêu cu tiến hành thăm khám sc khe ca anh Lê Chí Thành và yêu cu li gii thích v vic tra tn vô nhâđo này.

Tuấn Khanh

Nguồn : RFA, 29/10/2021