Các gói hỗ trợ Covid-19 có"đúng hướng, hiệu quả" như báo cáo ?

Đi vi câu hi ti Quc hi v các gói h tr người dân do dch Covid-19, B trưởng Đào Ngc Dung nói :

"Sau bn tháng, tôi có th nói rng trong các chính sách ca chúng ta thc hin còn điu này điu kia, nhưng cơ bn tôi xin nói là cái chính sách này đang đi đúng hướng và hiu qu và được dư lun xã hi cũng như người th hưởng đng ý. Tôi thy được điu này

Hin nay trong tng s ngân sách Nhà nước, mc dù khó khăn nhưng Vit Nam là mt trong nhng quc gia được xếp hng đng đu khi ASEAN v đu tư ngân sách cho an sinh xã hi, mc dù còn rt nhiu khó khăn

Cho đến nay thì cơ bn, các chính sách này đi vào cuc sng Cho đến gi này, chúng ta đã gii ngân khong 60.000 t, vi h tr cho trên 40 triu lượt người và trên 500 ngàn người s dng lao đng. Và v cơ bn vic trin khai này là công khai, minh bch, đúng đi tượng".

hotro1

Người dân xếp hàng chờ phân phát thực phẩm miễn phí tại cửa hàng Happy Mart ở Hà Nội hôm 16/4/2020 - AFP

Chính sách hỗ trợ "đúng hướng, hiệu quả" ?

Nhn xét v phát li báo cáo ca người đng đu B LĐTB&XH, Tiến s Hà Hoàng Hp, nói vi RFA rng cái ch "cơ bn" trong câu tr li ca B trưởng Đào Ngc Dung rt mơ h, ai mun hiu sao cũng đúng :

"Cái ch "cơ bn" thì hiu thế nào cũng được. Nếu 100 người cn mà ch có 51 người được thì kết qu nó là cái gì, ch là cái gì hết ! Thế nên nói theo cái ging y là không được !

Nhìn chung mà nói thì chính sách phi nói là nó đúng, nhưng cách làm thì c đa phương và Trung ương đu có nhng ch b chm, ch chưa nói gì đến chuyn minh bch hay không.

Nhưng tôi có th đm bo là người ta không ăn cp tin. Tôi không nghĩ là người ta ăn cp tin cu tr đâu. Nhưng mà có mt ch phi nói là người ta cn nhiu nhưng anh không cho người ta được nhiu, vì Chính ph nghèo mà người dân cũng nghèo, cu tr ch tượng trưng thôi mà li chm".

Mt thc s Chính sách công trong nước yêu cu không nêu danh tính vì lo ngi an ninh, tr li RFA rng nếu chính sách an sinh xã hi ca chính quyn tt thì đã không có nhng cnh người dân t ri b các thành ph v quê, cũng s không có hin tượng người dân kêu cu, thiếu ăn, thiếu thuc men như giai đon va ri :

"Không có chính sách tt nếu thc thi kém. Vì chính sách đã bao gm trong đó lượng đnh phn thc thi luôn ri. Chng hn, nếu Chính ph đưa ra chính sách h tr cho người dân mà cui cùng tin không đến được tay người dân thì đó là li ca Chính ph, ca chính sách ch không th đ cho đa phương được.

Mc tiêu chính sách đ ra là phân phát kp thi đến tay người dân, mà không đt được thì chính sách tht bi.

Như va ri, các đa phương có th đưa ra lý do là thiếu người phân phát hoc mt thi gian rà soát, thì chính sách phi tính ti nhng cách phân phát nhanh chóng hơn, bng cách thông qua tài khon ngân hàng chng hn".

Trong đt bùng phát dch ln th tư va qua các tnh trng đim kinh tế phía Nam, Chính ph tung ra gói h tr giá tr 26.000 t đng. Bên cnh đó, TPHCM cũng chi thêm ba gói h tr riêng dành cho nhng người b nh hưởng bi dch Covid-19.

Tuy nhiên, trong báo cáo sơ b ca S LĐTB&XH thành ph HCM, đến ngày 7/11 là thi hn cui cùng đ các qun huyn chi tr s tin trong gói h tr đt ba, nhưng có đến hơn 1,4 triu người chưa nhn được tin. Phó ch tch UBND thành ph HCM Võ Văn Hoan cho biết thành ph s c gng hoàn thành chi tr cho nhng trường hp trên trước ngày 22/11 sp ti.

https://youtu.be/SEI9-gqpbjs

Việt Nam xếp tốp đầu ASEAN về chi an sinh xã hội ?

V phát ngôn "Vit Nam là mt trong nhng quc gia được xếp hng đng đu khi ASEAN v đu tư ngân sách cho an sinh xã hi", Tiến s Hà Hoàng Hp, tng làm vic ti Vin Nghiên cu Đông Nam Á, nói rng ông B trưởng phát biu như vy nhưng chưa chc ông y đã hiu được li ông y nói.

Bi vì, theo ông, mi nước trong khi ASEAN hiu an sinh xã hi theo mt kiu. V h thng an sinh xã hi thì có nhiu loi. Mt loi là ca nhng nước không thu quá nhiu thuế, nên h thng an sinh xã hi nh. Còn mt bên na là gn vi Cng sn thì ngược li, thu thuế rt cao, v mt lý tưởng mà nói thì nhng nước thu thuế rt cao như thế thì người dân đi cha bnh, đi phương tin công cng hoc các dch v khác sau khi ngh hưu s không phi đóng mt khon tin nào hết :

"Vit Nam nói rng h thuc v phía bên ch nghĩa xã hi, nhưng mà trong rut ch có cái gì hết. Thc tế nó là như thế. Cho nên là người ta c nói di vi nhau như thế thôi. Nhng cái t đó là nhng cái t mà bn thân ông B trưởng, tôi nghĩ rng cũng không hiu". - TS Hà Hoàng Hp

Tiến s Hà Hoàng Hp gii thích các gói h tr người dân cũng như doanh nghip t khi xy ra dch COVID cho ti gi không nm trong h thng an sinh xã hi ca Vit Nam, mà nó là thuc các qu cu tr ca Chính ph, rót tin xung thông qua B LĐTB&XH đ phát cho người dân, nhưng v mc đ minh bch gii ngân các gói h tr này thì không ai kim chng được.

Trên Cng thông tin chính thc ca B LĐTB&XH, trong phn "Công khai ngân sách", ch có văn bn công khai d toán ngân sách Nhà nước năm 2021 dành cho b này, ch chưa có báo cáo v gii ngân các gói h tr Covid-19.

Kim tra trên trang "Cng công khai ngân sách Nhà nước" thuc B Tài Chính, đây cũng ch mi đăng thông tin v "d toán ngân chi ngân sách Nhà nước năm 2021", ch chưa có báo cáo v các khon chi cho an sinh xã hi.

Tuy nhiên, báo chí trong nước đưa tin v bui Ta đàm "D toán Ngân sách Nhà nước năm 2022 - Kh năng đáp ng mc tiêu v an sinh xã hi" din ra hôm 5/11 va qua, thc s Nguyn Minh Thu t Vin Lao đng và Xã hi đánh giá rng tng các gói được ban hành trong năm 2021 ch chiếm chưa đến 1% GDP c nước.

Theo bà, mc h tr mt ln cho lao đng t do không đáp ng mc sng ti thiu, còn mc h tr lao đng có hp đng lao đng trong mt s trường hp không bng tin lương ti thiu quy đnh ca Nhà nước.

Cao Nguyên

Nguồn : RFA, 13/11/2021