Chọn lựa nhức nhối của Putin "đi với Mỹ hay đi với Trung Quốc" ? (Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách)

 

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ G7 khởi đầu từ 1975 là một câu lạc bộ để thảo luận về những vấn đề tiền tệ, ngân sách, thuế…

+ Ngày 11/6/2021, G7 cùng với 4 quốc gia quan sát viên Úc, Ấn Độ, Nam Hàn, Nam Phi đã trở thành một liên minh chính trị, khi ra một tuyên bố chung lên án Trung Quốc ở Biển Đông, Eo biển Đài Loan…

Nguồn : Hoangbach Channel, 23/06/2021