Thảo Luận "Mỹ Rút Quân Khỏi Afghanistan. Đúng Hay Sai?" - Hoàng Bách Channel

Thảo luận cùng các ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân, và ông Hoàng Bách. Chủ đề tuần này xoay quanh biến cố chính là sự kiện Hoa Kỳ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, dưới nhiệm kỳ tổng thống Joe Biden: