Bắt giữ Đoan Trang, chế độ càng trở nên đáng khinh bỉ (Việt Nhẫn)

Đồng thuận chung của mọi người Việt Nam ngày hôm nay là đảng cộng sản rất đáng khinh bỉ và dân tộc Việt Nam hoàn toàn có khả năng vươn lên nếu chấm dứt nhanh chóng chế độ cộng sản trong hoà bình, bằng phương pháp bất bạo động và trên tinh thần hoà giải dân tộc như mong muốn của nhà báo Đoan Trang. (Việt Nhẫn)


 

Vào lúc 11h30 đêm ngày 06/10/2020, nhà báo tự do Phạm Đoan Trang đã bị lực lượng công an bắt giữ tại một nhà trọ nằm trên địa bàn Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, với cáo buộc "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Tội danh "tuyên truyền chống nhà nước" tiếp tục được sử dụng để đàn áp những tiếng nói khác biệt với chế độ. Lần này nó lại được sử dụng một cách xấc xược, vô duyên và bất nhân, vào lúc nửa đêm và đối với một phụ nữ tàn tật mà thương tật đó là do chính bộ máy an ninh của chế độ gây ra.

PDT-1

Nhà báo Đoan Trang đã có một thái độ và lập trường rất dứt khoát và rõ ràng khi phát biểu “tôi đấu tranh để xóa bỏ chế độ độc tài”.

Chế độ cộng sản ngày hôm nay là một chế độ đã thất bại trên mọi phương diện và trên mọi địa hạt, đã làm mọi điều không nên làm bất chấp mọi thiệt hại cho đất nước và đã từ chối làm tất cả mọi điều có lợi cho dân tộc Việt Nam. Tuy vậy, chế độ này vẫn xấc xược tuyên bố độc quyền lãnh đạo đất nước vô hạn định và sử dụng mọi biện pháp, phương tiện để đàn áp mọi tiếng nói đối lập, ngay cả khi họ chỉ góp ý.

Chống lại chế độ này không những là quyền mà còn là bổn phận của mọi người Việt Nam yêu nước. Đứng trước một chế độ bạo ngược như vậy, người Việt Nam có quyền chống lại bằng mọi phương tiện, kể cả bằng bạo lực. Viết báo, viết sách như nhà báo Đoan Trang đã làm trong thời gian qua hoàn toàn phù hợp với tinh thần ôn hoà, bất bạo động mà mọi người Việt Nam yêu nước đều đồng ý và mong muốn đất nước sẽ chuyển hoá về dân chủ trên tinh thần như vậy.

Có nhiều bằng chứng cho thấy lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam không muốn đất nước chuyển hoá thành công về dân chủ bằng những phương thức ít đổ vỡ nhất. Họ cố gắng khoét sâu vào hố thù hận ngăn cách giữa đại bộ phận cán bộ, đảng viên với phần còn lại của dân tộc bằng những vụ bắt giữ, hành hung người vô cớ, bằng những bản án nặng nề và vô lý, cũng như bằng bạo lực trực tiếp giống như trong vụ Đồng Tâm.

Tuy nhiên âm mưu này sẽ thất bại. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên dần dần đã nhận ra đảng cộng sản Việt Nam không còn tương lai và sẽ dần dần rũ bỏ trách nhiệm phải chịu chung một tương lai mịt mù với đảng cộng sản. Phía còn lại, dân tộc Việt Nam dần dần đã được thuyết phục bởi phương thức tranh đấu bất bạo động và tinh thần hoà giải dân tộc. Quan trọng hơn, ý thức tranh đấu dứt khoát, nghĩa là thay đổi tận gốc chế độ cộng sản - thay vì chỉ góp ý, kiến nghị cho chế độ tốt hơn - đã càng ngày càng trở nên rõ ràng, phổ biến, trong đó nhà báo Đoan Trang là một trong những trí thức trẻ đi đầu. Trí thức Việt Nam đã dám đối đầu trực diện, không khoan nhượng, đã dám đứng ra hướng dẫn quần chúng tranh đấu.

Đồng thuận chung của mọi người Việt Nam ngày hôm nay là đảng cộng sản rất đáng khinh bỉ và dân tộc Việt Nam hoàn toàn có khả năng vươn lên nếu chấm dứt nhanh chóng chế độ cộng sản trong hoà bình, bằng phương pháp bất bạo động và trên tinh thần hoà giải dân tộc như mong muốn của nhà báo Đoan Trang.

Việt Nhẫn

(8/10/2020)