Từ chủ quán nướng Hiền Thiện nghĩ về chuyện quốc gia


Hãy tưởng tượng bn phát hin đ ăn bn mt quán nướng ri đưa lên Facebook đ cnh báo cng đng. Ch quán ăn lin lp tc thuê giang h ti ht bn đưa v quán, bt qu xung đ chi bi, lnh phi xóa bài đăng và viết li xin li theo yêu cu.
chuquan0
(Hình : Trích xut trên trang Facebook Nhng Nướng Hin Thin)
Mà thôi bn khi phi tượng tượng. Nếu bn ti quán đ nướng Hin Thin phường Đi Phúc, thành ph Bc Ninh thì điu đó s thành hin thc như mt s người đã chp li màn hình. Quán Hin Thin còn c gan phát trc tiếp luôn cnh s v bn cho thiên h coi. Ch tch thành ph Bc Ninh hôm 19/8 đã racông văn "ho tc" đ ngh công an x lý v vic. TrangNhà báo và Công Lun nói ch quán đã b tm gi.
S vic xy ra ít lâu sau khi Bc Ninh đượccông lun ri đèn pha vì Bí thư tnh ủy Nguyn Nhân Chiến đy con trai Nguyn Nhân Chinh v làm bí thư thành ph Bc Ninh. Ông Chinhch ti chc được có 13 ngày ri được điu xung chc quan nh hơn.
Cách hành x ca ông ch quán nướng làm tôi nghĩ ngay ti cách hành x ca ông ch tim nước, cách dân mng gi mt trong hai vai mà ông Nguyn Phú Trng đang đóng trong chính trường. Nhng người ch trích ông Trng nhưnhà văn Phm Thành đã b ông b tù hi tháng Năm. Blogger Nguyn Tường Thu trước khi b bt, cũng trong tháng năm va qua,tng k chuyn b côn đ được chính quyn bo kê hành cho ti khn kh.
Thay vì cm ơn thc khách đã ch ra vn đ cn khc phc, ch tim nướng thuê côn đ bt khách v hành h và bt phi xóa các thông tin trên mng. Ch tch nước cũng chng khá gì hơn khi b tù nhng ai ch ra các đim sai trái ca chính quyn. Dù người ta trang b cho lc lượng bt người nhng b cnh phc và chính thc hóa cách hành x sai trái bng nhng điu lut võ đoán, bn cht ca nó vn là bt ming nhng ai ch trích mình. Trước khi thay đi chính sách, Đng cng sn tng cm người dân tham gia buôn bán và cnh tranh vi nhà nước. Điu đó ch chng t h li thi thay vì chính đáng. Gi h cũng cm lp đng đ cnh tranh vi đng đc nht. Mc tiêu cui cùng chng phi đ cho "dân giàu, nước mnh" mà ch đ h được tiếp tc truyn li quyn lc cho các thế h đng viên mà không phi chu s giám sát và ch trích ca các đng đi lp. H mun qun "tim nước " theo cách ca h thay vì theo cách mà người dân mong mun.
Trong v ch quán nướng Bc Ninh, lc lượng công an đã nhanh chóng vào cuc. Có l vì sc nóng ca dư lun mà h buc phi ra tay ch hiếm có quán ăn, nhà hàng ln nào mà không có s bo kê ca công an. Còn nhng nhà hot đng Vit Nam ch còn biết nh ti các t chc và các quc gia coi trng quyn lên tiếng ca mi cá nhân. Nhiu người như Lut sư Cù Huy Hà Vũ, Lut sư Nguyn Văn Đài, hay các blogger trong đó có "M Nm" và iếu Cày" đã được nhng quc gia như vy cu thoát khi s trng pht ca chế đ hà khc ti Vit Nam. Thượng mà còn bt chính như hin nay thì h tc lon âu cũng đâu có gì khó hiu.
Nguyễn Hùng
Nguồn : VOA, 19/08/2020