Thái Lan : Biểu tình đòi dân chủ nhắm vào Vua Rama X

Những bài học từ những nước như Thái Lan, Philippines có thể giúp ích cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Đầu tiên là phải đi xa hơn phản xạ chống độc tài. Chúng ta phải suy tư về việc làm thế nào để chuyển tiếp về dân chủ cho Việt Nam thành công khi sự cáo chung của chế độ CSVN là điều sẽ đến. Muốn vậy cần phải ý thức đấu tranh chính trị luôn là đấu tranh có tổ chức. Và một tổ chức chính trị phải có một dự án chính trị làm nền tảng, giải thích cái gì đã xảy ra, đang xảy ra và vạch ra một tương lai cho đất nước.
Sinh viên Thái Lan đã t chc biu tình hu như hàng ngày trong sut mt tháng qua, nhưng cuc biu tình hôm Ch nht 16/8, là mt trong các cuc biu tình chng chính ph rm r nht k t khi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha lên nm quyn sau cuc đo chính năm 2014.
thai1
Quc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hu Suthida vy tay chào sau l mng sinh nht ca Hoàng Thái hu Sirikit Bangkok, ngày 12/8/2020.
Ông Prayuth Chan-ocha mi tái đc c hi năm ngoái trong các điu kin nhm bo đm ông duy trì được v thế quyn lc. Phe đi lp cáo buc đây là mt cuc bu c gian ln, gây nhiu tranh cãi và phn n trong công chúng.
T Dominion trích li mt n sinh 15 tui tham gia biu tình, xin giu tên vì s b tr thù và đã trn cha m đi biu tình, nói :
"Tôi mun mt nn dân ch. Ngay lúc này, dưới quyn cai tr ca quân đi, đt nước chúng tôi không được ci tiến. Rt nhiu người tr b bt gi, b đe da ch vì nói lên ý kiến ca mình. Chúng tôi mun nhà đc tài (Th tướng Prayuth Chan-o cha) phi ra đi" !
Trong tun này, ln đu tiên gii sinh viên nhm vào nn quân ch, nêu lên s can thip ca hoàng gia vào các vn đ chính tr, và tài sn kếch sù ca Quc vương Vaijiralongkorn, cũng như nh hưởng ca ông đi vi tp đoàn quân nhân nm quyn cai tr ti Thái Lan.
"Chúng tôi mun ci cách nn quân ch Thái Lan, tương t như Anh, nơi mà gia đình hoàng gia không can thip trc tiếp vào các vn đ chính tr", cô Panusaya Sithijirawattanakul, sinh viên năm th 3 ca Đi hc Thammasat, mt lãnh đo biu tình, nói trong mt cuc phng vn vi t Dominion.
"Thái Lan có th thành công và tr thành mt quc gia phát trin, nếu đt nước này không b chôn chân trong các truyn thng xưa cũ đang cn tr tiến b".
Theo lut hin hành Thái Lan, li phát biu đó có th đưa cô vào tù ti 15 năm. Thái Lan là nước có lut gt gao nht chng bt c ai ch trích nhà vua hoc hoàng gia.
thailan0
Sinh viên giơ 3 ngón tay chào kiu trong phim Hunger Games, biu tượng ca phong trào chng đo chính trong cuc biu tình Đi hc Thammasat gn Bangkok ngày 10/8/2020. Reuters
Trong cuc biu tình vào chiu ti Ch nht, tia laser chiếu bên hông Tượng đài Dân ch đt mt câu hi vn b cm k: "Ti sao chúng ta cn mt ông vua ?"
Báo The Age ca Úc tường trình rng cuc biu tình kéo dài 8 tiếng có s tham gia ca ít nht 10.000 người, đa s là sinh viên, lut sư và các nhà hot đng. H cht vn chế đ đc tài ca Thái Lan và kêu gi chính ph t nhim.
H đòi mt hiến pháp mi, gii tán quc hi và bo v nhân quyn vào lúc mà nhiu người ch trích quân đi và nn quân ch b sát hi hay mt tích.
Bt chp đã b chính quyn cm bàn v chế đ quân ch, lut sư nhân quyn tr tui Arnon Nampa đã bước lên sân khu và ln th 3 trong tháng này, phát biu v đ tài nhy cm thường ch được nói sau nhng cánh ca đóng kín.
Lut sư Arnon nhc ti "ước mơ ln nht là được thy hoàng gia đng hành vi xã hi Thái Lan, thay vì ng tr trên xã hi, không h b gii hn bi lut pháp hay hiến pháp".
Anh nói : "Nhà chc trách bo chúng ta hãy thôi mơ ước, tôi xin tuyên b đây rng chúng ta s tiếp tc ước mơ".
Hôm 10/8 mt cuc biu tình khác ti Đi hc Thammasat đã đưa ra mt tuyên ngôn 10 đim đ ci cách Thái Lan, nhm bo đm mt nn quân ch lp hiến, đt nhà vua dưới Hiến pháp.
Trong khi đó, mt cuc tun hành ng h nn quân ch ch thu hút được có 60 người, theo báo Bangkok Post.
Lut phm thượng
Mc dù Thái Lan đã chuyn t mt chế đ quân ch chuyên chế sang thành mt chế đ quân ch lp hiến trong cuc cách mng không đ máu năm 1932, nhưng hoàng gia Thái Lan vn duy trì nhiu quyn hn rng rãi, và nm mt vai trò quan trng trong lĩnh vc kinh tế và văn hóa.
Theo lut cm phm thượng hin hành Thái Lan, xúc phm hoc ph báng hoàng gia có th b pht án tù, t 3 ti 15 năm. Nhng người phê bình t cáo chính quyn là ngày càng dùng lut này như mt công c chính tr.
Trong mt phiên hp ni các hôm th Ba tun trước, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cnh báo các sinh viên biu tình có th đã phm lut, và cn điu tra xem ai là người tài tr và khích đng biu tình.
Mt cuc biu tình như thế là điu không th tưởng tượng được dưới triu Quc vương Bhumibol Adulyadej, cha ca Vua Vajiralongkorn, mt v vua được thn dân yêu kính đã ng tr trên ngai vàng Thái Lan trong sut 70 năm. Ông được coi như mt v cha già, giúp n đnh đt nước qua nhiu thăng trm, xáo trn chính tr, và luôn c gng ci thin đi sng ca thn dân. Vua Bhumibol nm trong tay quyn lc tuyt đi, nht là v mt tinh thn, cho phép ông đng lên trên chính tr, Nh đó nhà vua có th dp mt cuc đo chính ch bng mt li nói, các tướng lãnh đã phi qu ly vâng phc.
Nhưng vua Vajiralongkorn không có nhng đc tính ca vua cha và không được tha kế uy tín ca cha, mà ngược li là mt nhân vt có nhiu tai tiếng.
Vua Vajiralongkorn là ai ?
Quc vương Vajiralongkorn lên ngôi năm 2016 sau khi vua Bhumibol băng hà, l đăng quang được c hành sau thi k đ tang 3 năm, vào tháng 5/2019.
thai3
L đăng quang ngày 4/5/2019 ca Quc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn ti Cung đin Hoàng gia Bangkok.

Ra đ
i ngày 28/7/1952, ông là con trai duy nht và là con th nhì ca Quc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hu Sirikit. Năm lên 20 tui, ông chính thc được vua cha phong làm Hoàng Thái t.
L đăng quang c hành trng th t ngày 4 đến ngày 6/5/2019, nhưng chính ph Thái Lan điu chnh ngày lên ngôi là ngày vua Bhumibol băng hà, 13/10/2016. Tr thành v vua th 10 ca triu đi Chakri, ông ly hiu là Rama X.
T thu bé thái t đã được gi sang Anh du hc. Tt nghip trung hc vào tháng 7/1970, ông được gi sang Úc đ d khóa hun luyn quân s 5 tun The Kings School Sydney. Năm 1972, ông ghi danh ti Trường Quân s Hoàng gia Duntroon Canberra. Chương trình hc gm 2 phn : hun luyn quân s, và song song là chương trình c nhân văn chương ti Đi hc NSW. Ông tt nghip khóa hun luyn quân s vi bng c nhân Văn chương.
Năm 1982, ông ly thêm bng c nhân Lut.
Quân đi
Sau khi hoàn tt hc vn, Thái t Vajiralongkorn phc v trong Quân đi Hoàng gia Thái Lan. Ông tng tri qua nhiu khoa hun luyn vi quân lc Hoa K, Anh và Úc.
Quc vương Thái Lan gi danh v Lãnh đo ti cao ca các lc lượng vũ trang, và mc nhiên mang cp bc Thng chế Hi Lc Không quân khi đăng quang.
Ngoài ra, ông Vajiralongkorn còn có bng lái máy bay chiến đu F-5, F-16 và máy bay Boeing 737-400.
Đi tư
Đi tư ca Vua Varijalongkorn là mt đ tài vô cùng nhy cm vì lut cm phm thượng gt gao ca Thái Lan. Lut này nghiêm cm mi ch trích, châm biếm đi vi nhà vua, hoàng hu, thái t, gia đình hoàng gia, còn sng hay quá c, và ngay c các thú cưng hoàng gia’.
Mc dù vy trong vòng riêng tư, đi tư ca Thái t và sau này, Vua Vajiralongkorn là đ tài đàm tiếu. Tin đn v cuc sng xa hoa vi nhiu chuyn tình gay cn, vn được truyn ming Thái Lan và trên báo chí nước ngoài.
Truyn thông Tây phương cũng b chi phi bi lut cm ph báng hoàng gia. Phóng viên Shawn Crispin và Rodney Tasker ca tp chí Far Eastern Economic Review (FEER) b thu hi visa vì đ cp ti nhng liên h làm ăn ca Thái t vi Thủ tướng lúc by gi là Thaksin Shinawatra.
Năm 2002, tp chí The Economist b cm phát hành Thái Lan ch vì bài báo đánh giá Thái t Vajiralongkorn là không th nào sánh vi vua cha, và rng Thái t không được yêu kính như Vua Bhumibol.
Mt bài báo khác ca The Economist viết Thái t Vajiralongkorn b nhiu người va ghét va s, tính khí bt thường ti lp d trong khi báo Asia Sentinel nói ông được coi là bt nht, không có kh năng đ lên tr vì’.
Trong mt công hàm ngoi giao b Wikileaks tiết l, mt quan chc ngoi giao cp cao ca Singapore nói ông Vajiralongkorn ham mê c bc.
Là vua Thái Lan, nhưng phn ln thi gian ông vn sng Đc.
Mt s nhà hot đng và hc gi nói nhiu người trong công chúng coi ông là mt ông vua vng mt, phn ln cư ng nước ngoài, và có mt cuc sng xa hoa hưởng th.
Thi chưa lên ngôi, Vajiralongkorn phong hàm chó cưng ca ông tên Foo-Foo, làm Thượng tướng Không quân. Năm 2009, mt đon video được tung ra trên Wikileaks chiếu cnh Thái t Vajiralongkorn và Công chúa Srirasmi Suwadee ăn mc không my kín đáo, được người hu phc v khi ăn mng sinh nht Thượng tướng Foo-Foo. Mt đon trong video này đã được chiếu trong chương trình "Foreign Correspondent" ca H thng truyn thông ABC ca Úc trong mt b phim tài liu 30 phút v hoàng gia Thái Lan.
Gia đo
Vua Vajiralongkorn có ít nht 4 v, chưa k v bé.
Người v đu tiên là Công nương Soamsawali Kitiyakara (sinh 1957). H có mt con gái sinh năm 1978.
Thái t Vajiralongkorn sng chung vi n din viên Yuvadhida Polpraserth và có 5 người con vi bà. Bt chp s chng đi ca Hoàng hu Sirikit, đám cưới được c hành ti cung đin hoàng gia vào tháng 2/1994, vi s đng lòng ca Vua cha và Hoàng Thái hu.
Nhưng ch 2 năm sau đám cưới, Công nương Yuvadhida mang tt c con cái chy sang Anh, Thái t Vajiralongkorn ra lnh cho người hu dán b cáo khp dinh th nơi ông cư ng, t cáo Công nương v ti ngoi tình. Sau cùng, ông bt cóc được cô con gái duy nht mang v Thái Lan phong chc công chúa, nhưng ông t b tt c 4 hoàng t li vi m, và tước hết huy hiu ca c m lẫn con. Bà Sujarinee (một tên khác của Yuvadhida Polpraserth : Sujarinee Mahidol na Ayudhya) và các con trai sau này di dân sang Hoa Kỳ.
Thái t Vajiralongkorn lp gia đình ln th 3 vào năm 2001 vi mt thường dân, bà Srirasmi Suwadee, nhưng không công b cho công chúng biết cho ti đu năm 2005, khi bà h sinh mt con trai, Hoàng t Dipangkorn Rasmijoti, bà được phong tước hiu Công nương. Hai v chng hoàng gia ly d vào năm 2014.
Ba ngày trước l đăng quang vào tháng 5/2019, Vajiralongkorn làm l thành hôn vi bà Suthida Tidjai, bà nghim nhiên tr thành Hoàng hu Thái Lan.
thai4
nh không rõ ngày chp ti lên trang mng ca Hoàng gia hôm 26/8/2019 chp nh Vua Maha Vajiralongkorn vi th phi, Trung tướng Sineenatra Wongvajirabhakdi.
Hai tháng sau, ngày 28/7/2019, ông chính thc trao tước hiu cho v th, Trung tướng Sineenat Wongvajirapakdi. Đây là ln đu tiên trong gn 1 thế k, mt ph n được chính thc công nhn là th phi ca vua Thái Lan. Nhưng ch 3 tháng sau, Hoàng gia tước b mi tước hiu ca th phi Sineenat, vin l bà bt kính vi Hoàng hu Suthida và bt trung vi Vua.
Vua Rama X lên ngôi nhưng lòng dân bt an
T khi lên ngôi, Vua Maha Vajiralongkorn ly hiu Rama X, đã có nhng bước đ cng c quyn hành và cương v nguyên th quc gia.
Vua đòi nm quyn ch huy trc tiếp mt s đơn v quân đi, phê chun các sa đi lut pháp cho phép ông s hu toàn b tài sn ca Hoàng gia, k c Ngân hàng Thương mi Siam, và Siam Cement tng tr giá khong 6,7 t USD, theo trang web ca các công ty này và các tính toán ca Bloomberg.
Dân chúng, vn đã bt mãn vì chế đ quân phit chuyên chế, li càng bt bình vì vua không đng trên chính tr mà dường như ng hn v tp đoàn quân phit cai tr Thái Lan sau cuc đo chính.
Báo Melbourne Age dn li Paul Handley, người viết tiu s Vua Bhumibol, nói rng ni bt mãn âm t lâu, đc bit trong gii tr, gn đây đã leo thang đ tr thành phong trào chng đi ngai vàng mnh m nht t khi chế đ quân ch chuyến chế kết thúc vào năm 1932.
Trong khi đó, Vua Vajiralongkorn phn ln thi gian vn tiếp tc sinh sng Đc.
Dưới triu Vua Bhumibol, đi đa s dân chúng Thái Lan ng h nn quân ch. Ngay c nhng người không thích chế đ quân ch, cũng coi đây là mt đnh chế và chp nhn nó. Nhưng thi thế nay đã khác.
Ông Handley nói : "Nhng người chng đi bây gi trc tiếp ch trích hoàng gia. H ghét b vua Vajiralongkorn và các quan chc hu thun nhà vua".
Nhà hot đng dân ch Nuttaa Mahattana nói vi báo New York Times : "Có rt nhiu chia r chính tr trong nước, nhưng bây gi rt nhiu người chúng tôi đoàn kết trong vic cht vn tính chính đáng ca chính quyn hin nay.
Lãnh đo sinh viên Parit Chiwarak b bt gi hi gn đây v nhiu ti danh, k c ti xúi gic ni lon. Sau khi được cho ti ngoi hu tra hôm th By 16/8, anh tuyên b s tiếp tc phn đi chính quyn.
Anh viết trên trang Facebook : "Chúng tôi không ch đu tranh chng chế đ đc tài quân phit, mà còn đu tranh đ gii quyết các vn đ vi hoàng gia".
Ông Handley nói phong trào chng đi đã lan rng ti mc chính ph khó có th ngăn chn bng cách tng giam mt vài người.
"Không my ai thích vua Vajiralongkorn. Nhưng làm sao thay đi vai trò ca nhà vua, có nên phế trut ông ?".
Cuc biu tình do nhiu nhóm sinh viên hc sinh lãnh đo hôm Ch nht 17/8, thu hút ước lượng 10.000 người, đám đông hô to đo nhà nước đc tài", đòi Thủ tướng Prayuth Chan-ocha t chc, chm dt các hành đng sách nhiu và sa đi hiến pháp.
Các cuc biu tình đã din ra gn như mi ngày trong tháng qua, đi vi mt thành phn tham gia biu tình, gi tp trung vào li kêu gi hãy t b chế đ quân ch, mt đnh chế t lâu được coi là "bt kh xâm phm", hoc ít ra hn chế các quyn hn ca nhà vua, và đòi chính quyn quân nhân ca Thủ tướng Prayuth Chan-ocha t nhim.
Hoài Hương
Nguồn : VOA, 21/08/2020