Thỏa thuận Brexit vượt qua bước đầu tiên tại Nghị Viện Châu Âu (Thuỵ My)

Brexit là một biến cố lịch sử đối với nước Anh, khối Liên Âu và toàn thế giới. Nó là một thử thách to lớn đe dọa sự tồn tại của khối. Các nghị sĩ Liên Âu đã bắt đầu bắt buộc bỏ phiếu thuận mà họ gọi là hành động chống lại Liên Âu.

24/01/2020 - 15:16
Richard Corbett, lãnh đạo Công Đảng trong phiên bỏ phiếu tại Nghị Viện Châu Âu, Bruxelles, Bỉ ngày 23/01/2020.
Richard Corbett, lãnh đạo Công Đảng trong phiên bỏ phiếu tại Nghị Viện Châu Âu, Bruxelles, Bỉ ngày 23/01/2020. REUTERS/Johanna Geron

Nữ hoàng Elizabeth II ngày 23/01/2020 phê chuẩn thỏa thuận về việc Anh ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Quả bóng được giao sang phía Bruxelles, và Nghị Viện Châu Âu sẽ phải phê duyệt để Brexit được thực hiện kể từ 23 giờ GMT ngày 31 tháng Giêng tới.

Cùng ngày, Ủy ban về các vấn đề thể chế (AFCO) đã thông qua thỏa thuận, trước khi Nghị Viện họp phiên toàn thể vào tuần tới. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Bénazet cho biết thêm chi tiết :

« Ủy ban về các vấn đề thể chế của Nghị Viện Châu Âu đã thông qua thỏa thuận về việc Anh ra khỏi Liên hiệp, với 23 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Như vậy Ủy ban chính thức khuyến cáo thông qua thỏa thuận trong phiên họp toàn thể vào thứ Tư tới, và mọi người chờ đợi hầu hết các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu đồng ý.

Đó chỉ là một giai đoạn, chứ không phải là một trở ngại thực sự đã được vượt qua, vì kết quả này đã được đoán trước. Người ta biết rằng đa số các đảng sẽ khuyến nghị bỏ phiếu thuận, trong các hành lang Nghị Viện mọi người khẳng định không ai có lợi khi ngăn chận thỏa thuận. Ngược lại, nhiều nghị sĩ nói trước rằng họ không vui khi làm nghĩa vụ : lần đầu tiên phải bỏ phiếu như những người chống lại châu Âu.

Tuy nhiên cuộc bỏ phiếu ở Ủy ban cũng cho thấy trước sẽ có phiếu chống từ một số nghị sĩ Anh, bởi vì ba phiếu chống hôm qua là của ba nghị sĩ Anh phản đối việc Anh quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu. Công Đảng, Dân chủ Tự do và đảng Xanh chiếm phân nửa trong số 72 nghị sĩ Anh. Nhiều người trong số này dường như muốn bỏ phiếu chống lại thỏa thuận vào thứ Tư tới, để biểu thị một lần cuối cùng là họ phản đối Brexit ».