Những lương y giấu mặt trong phong trào biểu tình Hong Kong (VOA Tiếng Việt)

Trái với nhận định của đa số người Việt, phong trào biểu tình ở Hong Kong được tổ chức một cách rất chặt chẽ. Họ có cả những y bác sỹ điều trị cho những người biểu tình bị chấn thương. Đây là điều chúng ta cần nghiên cứu và học hỏi rất kỹ để áp dụng trong một tương lai không xa.Hàng ngày sau khi tan ca tại bệnh viện, Wong lại tiếp tục một công việc vào ban đêm: làm việc tại “Phòng khám Ẩn”. Các bệnh nhân là những người biểu tình Hong Kong bị thương. Còn Wong, cũng như các bác sĩ khác tại Phòng khám Ẩn, là những nhân viên y tế giấu mặt.