Tuyên bố của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên)

Chúng tôi cũng chân thành kêu gọi mọi đảng viên cộng sản hãy ý thức rằng họ trước hết là người Việt Nam và hãy chọn lựa gắn bó tương lai của họ với đất nước Việt Nam thay vì với một đảng cộng sản đã tự cắt bỏ khỏi dân tộc để chỉ còn là một lực lượng chiếm đóng.


Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Rassemblement pour la Démocratie Pluraliste
Rally for Democracy and Pluralism

Tuyên bố của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên về vụ án Hội Anh Em Dân Chủ và việc chính quyền cộng sản gia tăng đàn áp
Như có thể chờ đợi, phiên tòa phúc thẩm ngày 04/06/2018 vừa qua đã giữ nguyên vẹn bản án tùy tiện dã man của phiên tòa sơ thẩm trước đó đối với các anh chị em thuộc Hội Anh Em Dân Chủ. Họ bị xử 66 năm tù và 17 năm quản chế trong một phiên tòa qua loa chiếu lệ.
Phiên tòa này cũng không khác các phiên tòa chính trị gần đây dành cho những người dân chủ. Chúng đều diễn ra với cùng một kịch bản đàn áp trong đó những người không chỉ hoàn toàn vô tội mà còn đáng được tôn vinh vì lòng yêu nước và sự dũng cảm bị đem xét xử sau khi đã bị bắt giam và đầy đọa trong một thời gian dài. Các thẩm phán và các công tố viên chỉ làm phận sự của những công cụ đàn áp là chính thức hóa những bản án đã được quyết định trước bởi người không thuộc tư pháp dựa trên kết luận tùy tiện của một ban giám định cũng là một bộ phận của bộ máy đàn áp.
Sự tùy tiện thách đố vẫn là đặc tính cố hữu của chế độ cộng sản nhưng từ một thời gian gần đây nó đã gia tăng đột ngột mức độ man rợ. Nhiều người, kể cả những phụ nữ có con thơ, đã bị xử những bản án tương đương với tội giết người chỉ vì đã làm những việc mà luật pháp không hề cấm và hành xử những quyền mà hiến pháp của chế độ đã nhìn nhận như quyền tự do phát biểu, quyền tự do thành lập và tham gia các tổ chức.
Đất nước ta đang trải qua một giai đoạn lịch sử nghiêm trọng. Rõ ràng chính quyền cộng sản đã từ bỏ mọi cố gắng tranh thủ cảm tình và sự hưởng ứng của nhân dân để chỉ đàn áp thật hung bạo. Họ đã thú nhận rằng giữa họ và nhân dân Việt Nam không còn gì để nói vì không còn tình cảm nào để giữ mà chỉ còn quan hệ đàn áp giữa một lực lượng chiếm đóng và một dân tộc bị thống trị. Nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế cần được báo động về tình trạng này.
Cùng với mọi người Việt Nam yêu nước và yêu công lý Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên bày tỏ sự liên đới và quý mến chân thành nhất với những anh chị em dân chủ mắc nạn và gia đình họ. Sự đoàn kết và gắn bó của mọi người và mọi tổ chức dân chủ để thống nhất cố gắng trong một cuộc đấu tranh chung vì lẽ phải, vì đất nước và vì lý tưởng tự do dân chủ là điều mà các anh chị em này đang mong đợi. Đó cũng là điều mà Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên mong đợi và sẽ tận lực cố gắng để góp phần thực hiện.
Chúng tôi cũng chân thành kêu gọi mọi đảng viên cộng sản hãy ý thức rằng họ trước hết là người Việt Nam và hãy chọn lựa gắn bó tương lai của họ với đất nước Việt Nam thay vì với một đảng cộng sản đã tự cắt bỏ khỏi dân tộc để chỉ còn là một lực lượng chiếm đóng.
Ngày 06/06/2018
Thay mặt Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên
Phạm Vũ Mai, người phát ngôn