Công an VN 'sẵn sàng hy sinh bảo vệ Đảng' (BBC)

"Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng thì còn mình", ông Tô Lâm viết. "Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng..." "Ngoài mục tiêu đó ra, Công an Nhân dân không có mục tiêu nào khác."


Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Tô Lâm viết rằng công an Việt Nam 'sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng Cộng sản' trong bài trước dịp kỷ niệm 88 năm thành lập đảng này.

Đảng Cộng sản Việt Nam là 'Nhân tố thắng lợi của công an nhân dân', theo bài viết nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), trên trang web Bộ Công an.
Ông viết: 

"Thực tiễn lịch sử anh hùng của Công an Nhân dân Việt Nam cho thấy, quá trình xây dựng, lớn mạnh, trưởng thành, những chiến công, thành tích vẻ vang của CAND Việt Nam đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng..."

Bài viết điểm lại lịch sử hình thành, phát triển của Lực lượng Công an Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

"Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng thì còn mình", ông Tô Lâm viết.

"Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng..."

"Ngoài mục tiêu đó ra, Công an Nhân dân không có mục tiêu nào khác."

Chống lại nhiều hình thức phá hoại

Bài cũng đề cập đến "các thế lực thù địch" hiện nay đang có nhiều "hình thức phá hoại" "nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ XHCN ở Việt Nam."

Và "một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân có biểu hiện phức tạp, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bị lợi dụng."

Trong bối cảnh đó, Thượng tướng Tô Lâm kêu gọi các đảng viên phải "có khả năng tự bảo vệ, tự đề kháng", "tự soi, tự sửa".
Phát biểu chỉ đạo hôm 15/1 tại hội nghị ngành công an, TBT Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh "phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an".

Ông đưa ra đánh giá về những "kết quả quan trọng" mà lực lượng công an đã làm trong năm 2017 và đưa ra định hướng cho ngành này.

Đó là công an cần "bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

"Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. 

Giữ vững an ninh tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ."

Từ tháng 8/2016, ông Nguyễn Phú Trọng đã tham gia Thường vụ Đảng ủy Bộ Công an.

Ông cũng nêu ra nhiều lần rằng "công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng", thậm chí chống xâm nhập.
"Bảo vệ các cơ quan đầu não, không để sơ hở, không để kẻ địch, bọn phản động, phần tử xấu thâm nhập..."

Cả hai câu 'Công an phải bảo vệ Đảng' và 'Công an chỉ biết còn Đảng còn mình' tuy được nhắc lại khá đều đặn gần đây nhưng không phải là ý tưởng gì mới.

Hồi năm 1959, cố TBT Lê Duẩn đã nói:

"Đảng giao cho Công an nhiệm vụ bảo vệ Đảng. Công an phải thấy Đảng giao vận mệnh của Đảng cho mình. Vì vậy, Đảng lựa chọn Công an trong những người trung thành nhất với Đảng, những người chỉ biết sống chết với Đảng, chỉ biết còn Đảng thì còn mình."

Chú ý đến dư luận

Ông Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng CSVN được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng hàm Thượng tướng hồi tháng 9/2014.

Khi đó ông giữ chức Thứ trưởng phụ trách an ninh đối ngoại ở Bộ Công an.

Ông lên làm Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016 và được tiếng là cởi mở với báo chí, kể cả đài báo nước ngoài khi được phỏng vấn vào những dịp quan trọng.

Hồi tháng 2/2017, khi xảy ra vụ công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương bị bắt vì vụ Kim Jong-nam, ông Tô Lâm đã trả lời BBC Tiếng Việt về vụ việc.

Đánh giá sự kiện này, TS Lê Hồng Hiệp từ Singapore cho rằng các phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đưa ra là "phù hợp, hợp lý".