Mẹ Nấm (Bùi Văn Phú)

Có ý kiến cho rng nhng vi phm nhân quyn đã khiến bà Trump không đến Vit Nam, như mt biu hin phn đi Hà Ni bt giam nhng người bt đng chính kiến, trong đó có nhiu ph n, ch vì h nói lên quan đim ca mình dù trong tinh thn ôn hòa.
Hôm 8/11, trong lúc chuyến công du 12 ngày đến Châu Á đang din ra, khi Tng thng Donald Trump và Đ Nht Phu nhân va đến Trung Quc thì có tin cho biết trong chng đường còn li, bà Melania Trump s không tháp tùng tng thng đến Vit Nam và Philippines.
Tin được nhanh chóng loan ti. Trên FB ca VOA và RFA tiếng Vit và đã có rt nhiu bình lun, ý kiến đưa ra lí gii ti sao Đ Nht Phu nhân Hoa Kỳ li không đến Vit Nam và Philippines.
Có ý kiến cho rng nhng vi phm nhân quyn đã khiến bà Trump không đến Vit Nam, như mt biu hin phn đi Hà Ni bt giam nhng người bt đng chính kiến, trong đó có nhiu ph n, ch vì h nói lên quan đim ca mình dù trong tinh thn ôn hòa.
Có thể vì bà quan tâm đến mt ph n Vit đang b giam tù. Đó là M Nm Nguyễn Ngc Như Quỳnh, 38 tui, mt người vào tháng Sáu va qua đã b tòa án Khánh Hòa kết án 10 năm tù vi ti danh "tuyên truyn chng nhà nước", theo điu 88 B lut Hình s Vit Nam.
Cuối tháng 3/2017, M Nm cùng 12 ph n trên toàn thế gii đã được B Ngoi giao Hoa Kỳ tuyên dương và trao gii thưởng "Ph n Can đm Quc tế năm 2017" trong mt bui l có s tham d ca Đ Nht Phu nhân Melania Trump.
Hôm 26/10, trước chuyến công du Châu Á ca lãnh đo Hoa Kỳ, người con gái nh ca M Nm là Nguyn Bo Nguyên đã gửi thư cho Đ Nht Phu nhân Hoa Kỳ yêu cu can thip vi Hà Ni đ m được tr t do, v đoàn t vi gia đình.
Theo ghi nhận ca các t chc nhân quyn quc tế, hin nay còn hơn mt trăm tù nhân lương tâm đang b giam gi ti Vit Nam. Trong khi đó những người tranh đu cho quyn làm người, cho môi trường sch, cho mt xã hi công bình thường xuyên b sách nhiu, ngăn cn di chuyn, b công an mi lên làm vic hay b hành hung bi các nhóm côn đ được gii chc an ninh bao che.
menam2
Mẹ Nm cùng hai con phn đi Trung Quc đem giàn khoan HD-891 vào vùng bin ch quyn ca Vit Nam.
Mẹ Nm là mt người viết blog lên tiếng bo v ch quyn đt nước, bo v môi sinh. Ngoài nhng bài viết trên blog nói lên quan đim ca mình, bà còn hành đng bng cách xung đường giương bng ch phn đi Bc Kinh ti mt đa đim du lch Nha Trang, nơi hiện nay tràn ngp du khách Trung Quc. Nhân viên an ninh đã xô đy bà và git khu hiu.
nhng nơi khác bà phân phát bn Tuyên ngôn Quc tế Nhân quyn đến cho dân hay lên tiếng phn đi Bc Kinh đưa giàn khoan HD-981 vào vùng bin thuc ch quyn ca Vit Nam, phn đi công ti thép Formosa làm ô nhim môi trường bin min Trung mt cách trm trọng và yêu cu khi t công ty ra tòa.
Bà bị bt vào tháng 10/2016. Tháng Sáu va qua bà b kết án 10 năm tù.
Trong đầu năm nay mt ph n khác là bà Trn Th Nga đã b công an tnh Hà Nam đã bt giam. Bà là mt thành viên ca Hi Ph n Vit vì Nhân quyền và thường xuyên lên tiếng bênh vc cho nhng dân oan b nhà nước chiếm đt. Nhà nước cũng qui ti bà vi phm điu 88 B lut Hình s vi ti danh "tuyên truyn chng nhà nước".
Hôm tháng Bảy va qua bà b xét x và b kết án 9 năm tù và 5 năm qun chế.
Những bn án dành cho M Nm và Trn Th Nga cho thy Hà Ni không dung tha nhng ai lên tiếng phn bác chính sách ca nhà nước và sn sàng áp đt nhng bn án nng lên h. Trong hai trường hp này, dù c hai ph n đu đang có con nh cũng không thoát khi các bn án tù c chc năm.
Trường hp ca M Nm và Trn Th Nga đc bit được nhiu hc gi nước ngoài quan tâm.
Tuần qua có mt thnh nguyn thư, vi 40 ch ký ca nhng giáo sư đi hc và nhng nhà nghiên cu, gi Ch tch Nước Trn Đi Quang và các lãnh đạo Vit Nam yêu cu tr t do cho M Nm và Trn Th Nga.
Trong số nhng người quan tâm có ch ký ca Mark Philip Bradley, David Brown, Anita Chan, Christopher Goscha, H Tài Hu Tâm, Lê Xuân Khoa, Jonathan London, Bruno Machet, Pamela McElwee, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Ngc Giao, Sophie Quinn-Judge, Philip Taylor, Thái Văn Cu, Vũ Quang Vit, Phm Xuân Yêm, Peter Zinoman v.v…
Những người đng ký tên cho rng ch vì nói lên quan đim mt cách ôn hoà mà nhà nước kết án M Nm và Trn Th Nga vi nhng bn án nặng n là điu không nên có và các hành đng ca h không nên b kết án hình s.
Dù phải đi din vi án tù, đã có nhiu ph n Vit lên tiếng và hành đng trước nhng bt công ca xã hi, nn tham nhũng, trước đe do hung hăng ca Trung Quc đến ch quyền quc gia, trước nhng vi phm quyn con người ca nhà nước. H là Trn Khi Thanh Thy, Bùi Minh Hng, T Phong Tn, Đ Th Minh Hnh, Phm Thanh Nghiên, Lê Thu Hà, Cn Th Thêu, Trn Th Xuân, Trn Th Thúy, Nguyn Đng Minh Mn.
Trong các chuyến thăm Việt Nam trước đây ca lãnh đo Hoa Kỳ, năm 2000 bà Hillary và ái n Chelsea đã tháp tùng Tng thng Bill Clinton. Bà Laura cùng Tng thng George W. Bush (con) đến Vit Nam năm 2006. Năm 2016 Tng thng Barack Obama đi mt mình.
Với chuyến đi ca Tng thống Donald Trump, điu ngc nhiên là phu nhân Melania đã theo ông trong phn đu qua ba quc gia Nht, Nam Triu Tiên và Trung Quc, nhưng bà li không đến Vit Nam và Philippines trong chng cui ca chuyến công du.
Cho đến nay chính sách ca Tng thng Trump về Đông Á nói chung, và đi vi Vit Nam nói riêng, s như thế nào thì vn chưa có nhng nét rõ ràng ngoài vic tiếp tc thúc đy phát trin thương mi, nhưng không quá bt li cho Hoa Kỳ như trước đây và vn đ Bc Triu Tiên th vũ khí nguyên t.
Dù chính sách mới ca Hoa Kỳ ra sao, dù phu nhân Melania không đến Vit Nam thì vic tranh đu cho quyn làm người, cho mt xã hi ci m, công bng và tiến b vn tiếp tc vi n lc chính là ca người Vit, trong cũng như ngoài nước, vì Vit Nam tuy đã ký vào các Công ước Liên Hip Quc bo đm các quyn dân s và chính tr cho người dân nhưng Hà Ni không tôn trng.
Nói như M Nm, bà ý thc được vic ca bà làm. Trong tù vi điu kin giam gi khc khe mà vn vng tin như thế, bà tht là người can đm.
Phấn son tô đim sơn hà
Làm cho rạng mt đàn bà nước Nam
Bùi Văn Phú
Nguồn : VOA, 10/11/2017