Gần 200 sinh viên ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh bị buộc thôi học (H. Thu)

ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách gần 200 sinh viên bị buộc thôi học, đình chỉ một năm hoặc cảnh cáo học vụ do đạt kết quả kém trong học tập.

Sáng 2/11, lãnh đạo phòng Đào tạo (ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh) cho biết, trường vừa công bố danh sách hơn 220 sinh viên chính quy và văn bằng hai chính quy, dự kiến bị cảnh cáo học vụ, đình chỉ học một năm hoặc buộc thôi học (từ học kỳ một năm nay) vì có kết quả học tập yếu kém.

Cụ thể, 66 sinh viên hệ chính quy văn bằng 1 bị cảnh báo học vụ do điểm trung bình chung học tập của học kỳ 2 năm học 2016-2017 đạt dưới 1 điểm (thang điểm 4).

41 sinh viên khác của hệ này bị buộc thôi học do bị cảnh báo học vụ hai lần (điểm trung bình chung học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2016-2017 đều dưới 1).

Đối với hệ chính quy văn bằng 2, 52 sinh viên bị đình chỉ học một năm do điểm trung bình học tập năm học 2016-2017 dưới 5 và 71 người bị buộc thôi học do điểm này dưới 3,5.

Những sinh viên còn lại bị cảnh cáo học vụ hoặc đình chỉ một năm học bởi có kết quả học tập kém, với điểm trung bình học kỳ hai năm ngoái dưới 1; trung bình năm học dưới 3,5 hoặc 5 tùy theo quy chế ở từng hệ.

Đại diện phòng Đào tạo (ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh) cho biết: “Có nhiều em đã đậu chính quy ở một ngành nào đó, nhưng cảm thấy không phù hợp nên bỏ ngang việc học để ôn thi ngành khác. Nhiều em do học yếu, điểm rất kém”.

Phía trường ĐH Luật TP.Hồ Chí Minh cho rằng tỷ lệ sinh viên bị thôi học như vậy là không nhiều, 112 em tính tổng ở 5 khóa đào tạo.

Trường xem xét lại danh sách do có nhiều em vì một số lí do bệnh tật. Dự kiến giữa tháng 11, nhà trường sẽ công bố quyết định kỷ luật chính thức.

H.Thu (MT&CS)