Cục trưởng An ninh làm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Hoàng Thùy)

Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước; thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật. Cơ quan này hiện có hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng An ninh Tây Bắc (Bộ Công an) được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Ngày 11/9, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Chiến Thắng - Cục trưởng An ninh Tây Bắc, Tổng cục An ninh, Bộ Công an, giữ chức vụ trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thắng khẳng định sẽ luôn phấn đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tháng 9/2016, khi đang là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, ông Vũ Chiến Thắng được điều động giữ chức Cục trưởng An ninh Tây Bắc. Trước đó, ông giữ chức Phó giám đốc Công an Nghệ An.

Ban Tôn giáo Chính phủ là cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo trong phạm vi cả nước; thực hiện các dịch vụ công thuộc lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật. Cơ quan này hiện có hơn 120 cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cũng được tổ chức ở địa phương với bộ máy cấp tỉnh, đội ngũ cán bộ ở cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, từ Trung ương đến địa phương còn có đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo các ngành có liên quan như: Công an; Quân sự; Văn hóa - Thông tin và Du lịch; Dân vận; Mặt trận và các đoàn thể nhân dân với tổng số hàng chục nghìn người.

VNE