Bầu Thượng Viện : Thất bại đầu tiên của tổng thống Pháp (RFI)

 Về phần đảng Cộng Hòa Tiến Bước LREM của tổng thống Macron, đây là thất bại bầu cử đầu tiên. Có đa số ở Quốc Hội, nhưng LREM chỉ có được 27 ghế, quá xa với con số mong ước là 50 ghế nghị sĩ.


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nếm mùi thất bại bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử bán phần Thượng Viện, đảng Cộng Hòa Tiến Bước của ông Macron chỉ đạt được 27 ghế tại Thượng Viện.
Hôm qua, hơn 76 300 đại cử tri Pháp được kêu gọi bầu mới 171 trong tổng số 348 ghế thượng nghị sĩ. Với hơn 1 990 ứng viên tranh cử, các kết quả sáng nay cho thấy đảng cánh hữu Những Người Cộng Hòa LR đã về đầu, củng cố thêm đa số tại Thượng Viện. Như vậy, với thắng lợi này của đảng LR, Gerard Larcher, chủ tịch Thượng Viện mãn nhiệm vẫn có thể giữ nguyên chức vụ.

Về phần đảng Cộng Hòa Tiến Bước LREM của tổng thống Macron, đây là thất bại bầu cử đầu tiên. Có đa số ở Quốc Hội, nhưng LREM chỉ có được 27 ghế, quá xa với con số mong ước là 50 ghế nghị sĩ.

Trên đường phố, các cuộc tuần hành phản đối sắc lệnh cải cách Luật Lao Động vẫn tiếp diễn. Hôm nay, 25/09/2017, đến lượt các nghiệp đoàn tài xế xe tải biểu tình với những « hành động mạnh mẽ » như rào chặn các địa điểm chiến lược, nhất là những kho bãi nhiên liệu.