Bài học từ Cách mạng Tháng 8 (Mai V.Phạm)

Học được gì từ Đảng cộng sản cho con đường Dân chủ hóa Việt Nam?

Từ 9/1945 đến nay đã là 72 năm, đảng cộng sản áp đặt chủ nghĩa cộng sản hung bạo lên Đất nước, khiến Việt Nam ngày càng suy tàn và khánh kiệt, trong nguy cơ lệ thuộc vào Trung quốc. Đau xót hơn, phải thẳng thắn thừa nhận rằng sự tồn tại ngang nhiên của đảng cộng sản cho đến tận hôm nay là một điều hết sức vô lý.

Thành công của CMT8 năm 1945 chính thức đưa đảng cộng sản lên nắm quyền. Vậy chúng ta, những người đã miệt mài và nỗ lực trên con đường Dân chủ cho Việt Nam, rút được bài học cần thiết gì từ thắng lợi của đảng cộng sản Việt Nam?