Mỹ sẽ ‘cứng rắn’ với Trung Quốc về thương mại (AP)

 Ông Lighthizer được đề cử đánh đi một tín hiệu khác nữa là chính quyền Trump có ý định đảo ngược chính sách của Mỹ trong nhiều thập niên qua và hành động tích cực ngăn hàng nhập khẩu từ các nước cạnh tranh không công bằng.


Thượng viện Hoa Kỳ ngày 11/5 chuẩn thuận ông Robert Lighthizer, 69 tuổi, làm Đại diện Thương mại Mỹ, với 82 phiếu thuận và 14 phiếu chống. Với cương vị này, ông Lighthizer sẽ có quyền thi hành và thương thuyết lại những thỏa thuận thương mại mà phần lớn trong số này bị Tổng thống Trump xem là đã cướp đi việc làm của dân Mỹ.

Ông Robert Lighthizer là tiếng nói chỉ trích lâu nay rằng Hoa Kỳ thiệt thòi quá nhiều trước những chính sách thương mại lạm dụng của Trung Quốc, để thâm thủng mậu dịch và khiến cho các công xưởng Mỹ phải đóng cửa.

Giờ đây, luật sư thương mại kỳ cựu này có cơ hội để thay đổi thực trạng này.

Là người trong giới hoạch định chính sách thương mại tại Washington gần 4 thập niên, ông Lighthizer nổi tiếng là một nhà thương thuyết sắc sảo. Và như Tổng thống đã chọn ông, ông Lighthizer đại diện bước khởi đầu cho một Đảng Cộng hòa trong nhiều chục năm ủng hộ tự do mậu dịch để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế.

“Tôi đồng ý với Tổng thống Trump là chúng ta nên có một chính sách về thương mại đặt ‘nước Mỹ trên hết’ ‘và chúng ta có thể làm tốt hơn trong việc thương thuyết các thỏa thuận mậu dịch, mạnh mẽ hơn trong việc thực thi luật lệ của chúng ta,” ông từng tuyên bố trước một ủy ban của Thượng viện.

Ông Lighthizer được đề cử đánh đi một tín hiệu khác nữa là chính quyền Trump có ý định đảo ngược chính sách của Mỹ trong nhiều thập niên qua và hành động tích cực ngăn hàng nhập khẩu từ các nước cạnh tranh không công bằng.

VOA