Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam (Hùng Lê)

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Hoa Kỳ đã tăng từ 1,08 tỉ đô la Mỹ năm 2000 lên 47,15 tỉ đô la Mỹ năm 2016. Tốc độ tăng xuất nhập khẩu bình quân mỗi năm trong giai đoạn này đạt 26,6%/năm. Trong đó nổi bật như năm 2002 tăng 95%, năm 2003 tăng 76,6%, năm 2007 tăng 33%, năm 2010 tăng 25% so với năm trước đó.

 
Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay với kim ngạch đạt 16 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

Trong 5 tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ nhập siêu đến 12,2 tỉ đô la Mỹ từ Việt Nam.

Các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đứng sau Hoa Kỳ trong 5 tháng đầu năm là EU đạt 14,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 9,5%; Trung Quốc đạt 10,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 40,3%; ASEAN đạt 8,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 26%; Nhật Bản đạt 6,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 16,6%; Hàn Quốc đạt 5,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 34,4%.

Theo cơ quan thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm nay ước tính đạt 79,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 22,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 13,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 57,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 19%.

Trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2016, thương mại hàng hóa Việt Nam - Hoa Kỳ đã tăng 43,5 lần và Hoa Kỳ liên tiếp là đối tác thương mại đem lại thặng dư lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm liền, theo Tổng cục Hải quan.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam - Hoa Kỳ đã tăng từ 1,08 tỉ đô la Mỹ năm 2000 lên 47,15 tỉ đô la Mỹ năm 2016. Tốc độ tăng xuất nhập khẩu bình quân mỗi năm trong giai đoạn này đạt 26,6%/năm. Trong đó nổi bật như năm 2002 tăng 95%, năm 2003 tăng 76,6%, năm 2007 tăng 33%, năm 2010 tăng 25% so với năm trước đó.

Trong đó, tốc độ tăng xuất khẩu trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2016 bình quân đạt 28,1%/năm, từ 732 triệu đô la Mỹ của năm 2000 thì đến năm 2016 đạt 38,45 tỉ đô la Mỹ. Nổi bật như năm 2002 tăng 127,3%, năm 2003 tăng 62,7%; năm 2006 tăng 32%; năm 2016 tăng 14,9%. Hoa Kỳ hiện là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của nước ta.

Tương tự xuất khẩu, tốc độ tăng của hàng hóa nhập khẩu xuất xứ từ Hoa Kỳ cũng đạt mức bình quân 22,2%, từ 352 triệu đô la Mỹ năm 2000 lên 8,7 tỉ đô la Mỹ của năm ngoái.
Như vậy, Hoa Kỳ liên tiếp là đối tác thương mại đem lại thặng dư lớn nhất cho Việt Nam trong nhiều năm liền. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt gần 12,45 tỉ đô la Mỹ, tăng 8,7%, tương ứng tăng hơn 1 tỉ đô la Mỹ, chiếm 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong khi đó, cùng thời gian này, Hoa Kỳ xuất vào nước ta hơn 3,02 tỉ đô la Mỹ, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, và chỉ chiếm 4,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm nay Việt Nam xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt hơn 9,42 tỉ đô la Mỹ.

Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt kim ngạch cao nhất thuộc nhóm hàng dệt may, giầy dép, điện thoại, gỗ và các sản phẩm gỗ; máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện;…

Ngược lại, hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Hoa Kỳ có giá trị cao ở những mặt hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; nhóm hàng bông các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; thức ăn gia súc và nguyên liệu;…

Cả nước nhập siêu 2,7 tỉ đô la Mỹ trong 5 tháng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 5 tháng đầu năm 2017, cả nước ước nhập siêu trên 2,7 tỉ đô la Mỹ, bằng 3,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,36 tỉ đô la Mỹ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,65 tỉ đô la Mỹ.

Cụ thể theo cơ quan thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm nay ước tính đạt 79,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, cùng thời gian trên, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 82 tỉ đô la Mỹ, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 32,4 tỉ đô la Mỹ, tăng 18,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 27,5%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 22 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 18,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 51,9%; ASEAN đạt 11,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 16,6%; Nhật Bản đạt 6,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 15,5%; EU đạt 4,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 13,9%; Hoa Kỳ đạt 3,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 22%.

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 14,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 38,8%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 13,3 tỉ đô la Mỹ, tăng 27,5%; điện thoại và linh kiện đạt 5 tỉ đô la Mỹ, tăng 23,4%; sắt thép đạt 4,1 tỉ đô la Mỹ, tăng 36%; chất dẻo đạt 2,9 tỉ đô la Mỹ, tăng 25,5%; kim loại thường đạt 2,2 tỉ đô la Mỹ, tăng 19,8%; sản phẩm chất dẻo đạt 2 tỉ đô la Mỹ, tăng 18,5%; sản phẩm hóa chất đạt 1,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 18,1%; hóa chất đạt 1,6 tỉ đô la Mỹ, tăng 35,2%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 1,5 tỉ đô la Mỹ, tăng 23,8%.

Theo TBKTSG