Khai Sáng Kỉ Nguyên Thứ Hai - Chương I: Nhiệm Vụ Lịch Sử

"Chúng ta phải khẳng định rằng sẽ không thể có lối thoát cho đất nước dưới chế độ cộng sản này. Nhiệm vụ lịch sử của thời đại chúng ta là nhanh chóng giải thoát dân tộc khỏi ách độc tài toàn trị và cứu đất nước khỏi nguy cơ bị thua kém vĩnh viễn."

 

Xem thêm tại: http://thongluan-rdp.org/thdcdn