Campuchia sẽ trục xuất thêm người Thượng Việt Nam (RFA)

Campuchia sẽ trục xuất 26 người Thượng về Việt Nam vào cuối tuần này theo đúng yêu cầu của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc.
Giám đốc đặc trách về di dân thuộc Bộ Nội Vụ Campuchia, bà Tan Sovichea nói với Ban tiếng Khmer của RFA thông tin vừa nêu vào hôm 18 tháng Tư.

Bà Tan Sovichea nói rằng những người Thượng không được Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc chấp thuận “quy chế tị nạn” và Chính phủ Campuchia sẽ trục xuất những người này bởi vì họ tự nguyện trở về Việt Nam.

Bà Tan Sovichea nói thêm rằng sẽ tách những người chồng và vợ của các gia đình người Thượng ở trong hai khu vực riêng biệt để tránh tình trạng cả gia đình chạy trốn sang Thái Lan.

Hiện có khoảng 91 người Thượng Việt Nam được phép sống tạm cư tại thủ đô Phnom Penh; vừa qua có 50 người Thượng khác chạy trốn sang Thái Lan.

RFA