Hàng trăm tiểu thương Chợ Hà Tĩnh biểu tình (RFA)

 Hơn 300 tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh vào ngày 3 tháng 3 tiến hành bãi thị kéo nhau lên biểu tình trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để phản đối việc ký hợp đồng không ghi rõ thời gian, trong khi chờ quyết định chuyển đổi mô hình quản lý của chợ.


Hơn 300 tiểu thương tại chợ Hà Tĩnh vào ngày 3 tháng 3 tiến hành bãi thị kéo nhau lên biểu tình trước Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để phản đối việc ký hợp đồng không ghi rõ thời gian, trong khi chờ quyết định chuyển đổi mô hình quản lý của chợ.

Mạng báo Thanh Niên loan tin trích dẫn phát biểu của những tiểu thương tham gia biểu tình rằng chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Đặng Quốc Khánh, từng hứa tại cuộc đối thoại vào cuối tháng 11 năm ngoái là sẽ ký hợp đồng thuê kiosk lâu dài cho đến khi ủy ban thành phố Hà Tĩnh chuyển đổi mô hình quản lý chợ từ Nhà nước sang doanh nghiệp. Sau đó tiếp tục ký hợp đồng lâu dài với tiểu thương và điểm đặc biệt là không thu thêm kinh phí sửa chữa chợ.

Tuy vậy khi Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh gia hạn hợp đồng với tiểu thương lại không ghi rõ cụ thể thời hạn nên những người trong cuộc phải lên đến Ủy ban Nhân dân tỉnh để phản đối.

Trưởng Ban Quản lý chợ Hà Tĩnh, ông Nguyễn Duy Hòa, nói với phóng viên Báo Thanh Niên là hiện có 860 hộ trên 1 ngàn hộ kinh doanh tại chợ đã hết hạn hợp đồng 15 năm. Theo chỉ đạo của Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh thì chỉ cho tiểu thương gia hạn thêm 3 tháng nữa. Ông này yêu cầu tiểu thương ngưng bãi thị và chờ để đối thoại tiếp với ủy ban nhân dân tỉnh; thế nhưng tiểu thương không đồng ý với đề nghị của ông Nguyễn Duy Hòa.

Xin được nhắc lại trong ba ngày 26, 27 và 28 tháng 11 năm ngoái, gần 1 ngàn tiểu thương chợ Hà Tĩnh đã bãi thị để phản đối các qui định liên quan của cơ quan chức năng. Ngày 29 tháng 11, 2016, ông chủ tịch Đặng Quốc Khánh có buổi đối thoại với tiểu thương.