2 tháng đầu năm 2017, Kho bạc phát hiện gần 1.200 khoản chi chưa đúng quy định (DNVN)

Trong 2 tháng đầu năm 2017, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, các đơn vị Kho bạc Nhà nước đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 1.200 khoản chi chưa đủ thủ tục, số tiền thực từ chối thanh toán là 2 tỷ đồng.Báo cáo về công tác tài chính trong 2 tháng đầu năm, Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi đối với 125,6 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 16,3 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, qua đó đã phát hiện khoảng 1.200 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 2 tỷ đồng.

Về tiến độ phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước, đến ngày 24/2/2017, đối với kinh phí chi thường xuyên, về cơ bản các đơn vị đã thực hiện phân bổ dự toán được giao gửi về Bộ Tài chính để kiểm tra trước khi giao nhiệm vụ chính thức cho các đơn vị trực thuộc theo quy định, với tổng số kinh phí đạt khoảng 85% dự toán được giao.

Đối với vốn đầu tư, có khoảng 72% số đơn vị tại các bộ, cơ quan trung ương triển khai phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư XDCB cho các chủ đầu tư dự án, với tổng số vốn đạt khoảng 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có trên 90% số địa phương hoàn thành việc quyết toán và giao dự toán NSNN năm 2017.

Báo cáo về công tác thu chi ngân sách, theo Bộ Tài chính, tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 2 ước 82,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 2 tháng đầu năm ước đạt 175,8 nghìn tỷ đồng, bằng 12,6% dự toán năm, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,9% dự toán năm, tăng 30,3%; chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 19 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2% dự toán năm, tăng 3,3%; chi thường xuyên đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,5% dự toán năm, tăng 6,7% so cùng kỳ năm 2016.

Ở chiều ngược lại, tổng thu NSNN thực hiện tháng 2 ước đạt 79,4 nghìn tỷ đồng; luỹ kế thu 2 tháng đầu năm đạt 185,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2016.