Gặp gỡ với ông Nguyễn Gia Kiểng ở Praha-Séc

Ngày 17/12/2016 vừa qua ông Nguyễn Gia Kiểng đã có mặt tại Praha, cộng hòa Séc theo lời mời của nhóm Văn Lang. Mục đích của buổi gặp gỡ giao lưu này là nhằm giới thiệu cuốn sách "Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai", đây cũng là Dự Án Chính Trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.

  Ngày 17/12/2016 vừa qua ông Nguyễn Gia Kiểng đã có mặt tại Praha, cộng hòa Séc theo lời mời của nhóm Văn Lang. Mục đích của buổi gặp gỡ giao lưu này là nhằm giới thiệu cuốn sách "Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai", đây cũng là Dự Án Chính Trị của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên.

Chúng tôi xin mời quí vị cùng theo dõi buổi nói chuyện này: