Trầm trọng, rất trầm trọng (Hoàng Quốc Dũng)

Ngày hôm qua (09/06/2024), đã có một cuộc bầu cử các đại biểu của Pháp cho quốc hội Châu Âu.

Tôi cố gắng viết một cách đơn giản nhất.

rn1

Bản đồ kết quả của bầu cử Quốc hội lập pháp Châu Âu tại Pháp ngày 9/6/2024 : Đảng cực hữu (màu xanh dương đậm) dẫn đầu 90% tổng số đơn vị bầu cử.

Kết quả rất tồi tệ cho đảng cầm quyền của Macron : 14,56%. Và ngược lại tỷ lệ rất cao cho hai đảng cực hữu : Rasemblement national (RN) : 31,5% và đảng Reconquête ,5,5%. Nếu cộng lại tổng số số phiếu dồn cho hai đảng cực hữu này thì tỷ lệ này sẽ là 37%.

Cũng nên biết, tùy theo tỷ lệ phần trăm số phiếu bầu cho đảng này hoặc đảng kia, sẽ được quy ra số ghế. Cùng nên biết Quốc hội Liên Âu có 720 ghế được chia theo tổng số dân mỗi nước, theo đó Cộng hòa Pháp được 81 ghế. Cuộc bầu cử Quốc hội Châu Âu hôm 09/06/2024 vừa qua tại Pháp là để chia số 82 ghế đó cho những đảng chính trị có trên 5% số phiếu.

Thực ra các đại biểu quốc hội Châu Âu không có ảnh hưởng trực tiếp đến việc lãnh đạo nước Pháp. Nhưng kết quả bầu này là thước đo để thấy lòng dân đối với đảng cầm quyền. Có thể nói đây là một kết quả trầm trọng nhất của nền Cộng hòa thứ 5 của nước Pháp.
Trước kết quả tồi tệ này, Tổng thống Emmanuelle Macron đã lấy một quyết định vô cùng bất ngờ là giải tán Quốc hội Pháp để bầu lại vào cuối tháng 6 này, mặc dù rất nhiều người can ngăn Tổng thống Macron.

Bình luận về chuyện này thì rất dài dòng và rắc rối. Tôi chỉ nghĩ đến hậu quả của việc bầu lại Quốc hội.
Nếu đảng cực hữu RN (do bà Marine Le Pen làm Chủ tịch và Jordan Bardella là người đứng đầu danh sách ứng cử viên Quốc hội Châu Âu) thắng, chiếm đa số trong Quốc hội thì đảng RN sẽ nắm quyền lãnh đạo nước Pháp và thành lập chính phủ của họ. Tất nhiên, Tổng thống Pháp vẫn là ông Macron, nhưng vị Thủ tướng lúc đó sẽ có một người thuộc đảng RN thắng cử (có thể sẽ là ông Bardella, 28 tuổi). Đây là trường hợp mà những nhà lãnh đạo của nền Đê ngũ Cộng hòa Pháp rất ngại vì phải chia sẻ quyền lực với đảng đối lập thắng cử ; người Pháp gọi là sống chung (cohabitation). Sống chung có nghĩa là Tổng thống của đảng cầm quyền đa số trước kia bị thất cử chỉ làm nhiệm vụ duy trì sự thống nhất đất nước và lãnh đạo chính sách ngoại giao quốc tế, trong khi vị thủ tướng đảng đối lập thắng cử đảm nhiệm vai trò lãnh đạo và điều hành đất nước, nghĩa là thành lập một chính phủ khác. Lãnh đạo một nước dân chủ đã cực kỳ khó, nếu ở tình trạng "ông chẳng bà chuộc" thì còn khó gấp vạn lần.

Nói một cách tóm tắt nhất RN là một đảng cực hữu, bài ngoại, thân Nga. Phong trào cực hữu đang lên rất cao không riêng ở Pháp mà ở Châu Âu nói chung. Đó là một điều rất có lợi cho Putin.

Khả năng RN nắm quyền lãnh đạo và điều hành nước Pháp là rất cao. Tôi chỉ hy vọng là hơn 48% người không đi bỏ phiếu ngày hôm qua sẽ đi bỏ phiếu vào cuối tháng 6 này để may ra làm thay đổi cục diện "trận đấu", hoặc các đảng chính trị khác phải thành lập những liên minh để tranh ghế với đảng RN trong Quốc hội Pháp.

Nếu đảng RN thắng ở Pháp, rồi anh "Chum" thắng ở Mỹ thì đó sẽ là một bước lùi khổng lồ của phe dân chủ sau cả trăm năm chiếm thế thượng phong.

Các bạn có thể vui mừng hay buồn một phút về những tin này, tùy thuộc vào các bạn thích gì, yêu gì, yêu ai.
Tôi rất buồn nhưng không bao giờ mất hy vọng. Dân chủ không bao giờ là một điều tồi tệ đối với tất cả các dân tộc. Tất cả các cuộc đấu tranh đều gian khổ, đặc biệt là các cuộc đấu tranh chống độc tài và chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Hoàng Quốc Dũng

(10/06/2024)